KREDİ KARTI İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK AZAMİ FAİZ ORANLARI HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK16 Haziran 2010 ÇARŞAMBA


Resmî Gazete


Sayı : 27613


TEBLİĞ


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

KREDİ KARTI İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK AZAMİ FAİZ

ORANLARI HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SAYI: 2010/6)

             MADDE 1 – 2/4/2006 tarihli ve 26127 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 2006/1 sayılı Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “(1) Aylık azami akdi faiz oranı, Türk lirası için yüzde 2,69, ABD doları için yüzde 2,54 ve Euro için yüzde 2,30’dur.

             (2) Aylık azami gecikme faizi oranı, Türk lirası için yüzde 3,19,  ABD doları için yüzde 3,11 ve Euro için yüzde 2,82’dir.”

             MADDE 2 – Bu Tebliğ 1 Temmuz 2010 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.

  

Sayfayı Kapatmak için tıklayın