Bakanlık Makamının 14-06-2010 tarihli İstanbul İli onayına İlişkin Duyuru.
İstanbul İline yeterli talebin olmaması nedeniyle, bu ildeki Müdür veya Saymanlık Müdür Yardımcısı olmayan muhasebe birimlerine atama yapılabilmesi için 2010 yılı yer değiştirme döneminde uygulanmak üzere 1 inci hizmet bölgesi için öngörülen süreyi tamamlamayan personelden; 5 ve 6 ncı hizmet bölgelerinde zorunlu çalışma süresini tamamlamış veya bu bölgelerde fiilen en az 4 yıl görev yapmış olanlar ile halen bulunduğu bölgede iki yıl görev yapmış olanların talepleri halinde İstanbul İline atamalarının yapılabilmesi amacıyla, Yönetmeliğin 7/b maddesinin “... en fazla iki üst bölge ...” hükmü ile 7/a maddesinin “...bulunulan bölgedeki zorunlu çalışma süresi tamamlanmadan diğer bölgelere atama yapılamaz.” hükmünün uygulanmaması Bakanlık Makamının 14/06/2010 tarihli onayı ile uygun görülmüştür.

Bakanlık Makamının yukarıda belirtilen onayındaki şartları taşıyan personelden İstanbul iline atanma talebinde bulunacakların dilekçelerini, en geç 18/06/2010 tarihi mesai bitimine kadar aşağıda belirtilen faks numaralarına göndermeleri, ayrıca asıllarını da Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü ile Muhasebat Genel Müdürlüğüne dağıtımlı olarak göndermeleri gerekmektedir.

 

 

 

 

 

 

Faks numaraları:

 

Personel Genel Müdürlüğü     : 0312 425 04 43

Muhasebat Genel Müdürlüğü : 0312 419 47 18

Sayfayı Kapatmak için tıklayın