II. Basamak Sağlık Kurum Ödeneklerinin Planlanmasına Dair Örnek Çalışma ve Haziran Ayı Ödeneklerine ait Bildirim Yazısı


T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Strateji Geliştirme Başkanlığı

 

Sayı : B.10.0.SGB.0.81.00.03 - 842-99/

Konu : Ödenek Tahsisi

 

 

       İliniz dahilindeki Bakanlığımıza bağlı ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarına Haziran ayı için tahsis edilen SGK ve Yeşil Kart tedavi ödeneklerinin kurumsal bazda dağılımı ve ödenek miktarları ekli listede belirtilmiştir. Bildirilen ödeneklerden Yeşil Kart tedavi ödenekleri ilgili Muhasebe birimleri hesabına 04.06.2010 tarihinde aktarılmış olup, SGK tedavi ödeneği ise kurum banka hesaplarına 08.06.2010 tarihinden itibaren aktarılmaya başlanacaktır.

       İkinci basamak kurumlarımıza ait ödenek planlamasının hangi kriterlere göre yapıldığının anlatıldığı ödenek planlama çalışması ve altı aylık tahakkuklar Başkanlığımız www.sgb.saglik.gov.tr internet adresinde yayınlanmakta olup,kurumlarımızın bu örnek ödenek plan çalışması ışığında gelir-gider dengelerini ayarlamaları faydalı olacaktır.

       Ödenek bildirim yazımızın Kurumlarımızdaki mali hizmetlerin aksamaması ve Başkanlığımız ile yapılan telefon trafiğinin azaltılması için aynı gün faksla ödenek tahsis edilen kurumlara bildirilmesi hususunda;

        Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.

 

 

Hakan AKSU

Bakan a.

Başkan Yardımcısı

EK: 1 adet liste

DAĞITIM :

81 İl Valilikleri

Örnek Çalışma

Sayfayı Kapatmak için tıklayın