ZEL HASTANELER YNETMELNDE DEKLK


24 Mays 2010 PAZARTES


Resm Gazete


Say : 27590


YNETMELK


Salk Bakanlndan:

ZEL HASTANELER YNETMELNDE DEKLK

YAPILMASINA DAR YNETMELK

             MADDE 1 27/3/2002 tarihli ve 24708 sayl Resm Gazetede yaymlanan zel Hastaneler Ynetmeliinin Geici 12 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

             GEC MADDE 12 11/6/2009 tarihi itibaryla dosyas Bakanla intikal ettirilmi olmak kaydyla, 15/2/2008 tarihi ncesinde binann bulunduu parsel imar planlarnda salk alanna evrilmi veya evrilme ilemleri balatlm veya ilgili belediyeden hastane binas olarak yap ruhsat alnm hastane bina veya ek bina yatrm yapm olanlarn bavurular Planlama stihdam Komisyonuna sunulur. Komisyonca, hizmet verilecek uzmanlk dallar ve kapasitelerinin belirlenmesinden sonra bu hususlar ile Ynetmeliin Geici 7 nci maddesindeki muafiyetler de dikkate alnarak yaplacak proje incelemesine gre Ynetmelie uygun bulunanlarn veya tadilatla uygun hale gelebileceklerin n izin ilemleri balatlr.

             MADDE 2 Ayn Ynetmeliin ekinde yer alan EK-7 ekteki ekilde deitirilmitir.

             MADDE 3 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

             MADDE 4 Bu Ynetmelik hkmlerini Salk Bakan yrtr.

 

                               EK-7

 

ZEL HASTANE FAALYET ZN BELGES

                                                              

Hastanenin

Ad                                                         :.

Adresi                                                   :.

Sahibinin Ad                                  :.

Ruhsat Tarih ve Says                       :.

Poliklinik says                        :..

Toplam Hasta Yatak Says    : Rakamla Yaz ile . dr.

Youn Bakm Yatak Says     : Rakamla ........... Yaz ile..................................    dr.

Gzlem Yatak Says                      : Rakamla ... Yaz ile dr.

cretsiz Hasta Tedavilerine

Ayrlan Yatak Says               :

 

1) Hasta Kabul ve Tedavi Edecei Uzmanlk Dallar:

a)  Kadrolu uzman tabiplerce hizmet verilen   dallar:. ..

.

b) Ksmi zamanl uzman tabiplerce   hizmet verilen dallar: ..........................................

.....

2) Konsltan uzman tabiplerce hizmet verilen dallar:. ...............................................................................................

.......

3) Youn Bakm niteleri:..

...............................................

4)    Laboratuvarlar (Hastane bnyesinde kurulanlar ayrca belirtilecek): .....................

..

5)  Radyoloji nitesi (Hastane bnyesinde kurulanlar ayrca belirtilecek): ...................

.......

6) Dier Tbbi Birim ve Merkezler: ........................................... ..

......

7) Szleme ile satn ald hizmetler:.

...

 

 

 

 

zel hastanelerle ilgili mevzuat hkmleri dahilinde hasta kabul ve tedavi etmek zere yukarda yazl zel hastanenin faaliyet gstermesi iin ././ tarihinde ibu belge verilmitir.  

 

                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                       

                                                                                                                                        ONAY

 

  

Sayfay Kapatmak iin tklayn