SENDİKA AİDATLARI İLE İLGİLİ 2010/16 SAYILI SAY2000İ DUYURUSU

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Muhasebat Genel Müdürlüğü

 

 

 

 

SENDİKA AİDATLARI İLE İLGİLİ

2010/16 SAYILI SAY2000İ DUYURUSU_10.05.2010

 

 

 

          Memur sendikalarından alınan yazılardan, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu hükümlerine göre her yılın Mayıs ayının 15 i itibariyle sendika üye sayısının tespit edildiği, ancak maaş işlemlerinin Mayıs ayının ilk haftasında tamamlanması nedeniyle bu tarihten 15 Mayıs tarihine kadar üye olanların aidat kesintilerinin listelere dahil edilemediği anlaşılmaktadır.

           Bu bağlamda, kurum maaş hesabı yapıldıktan sonra (Mayıs ayı maaşından sendika kesintisi yapılmayanlar) Mayıs ayının 15 ine kadar herhangi bir sendikaya yeni üye olan personel için;

          1- Maaş Bilgi Girişi formunda bulunan KESİNTİ butonundan (Maaş Kesinti Bilgileri Formu) "160 - Sendika Aidatları" kesinti kodu ile üyelik bilgi girişlerinin yapılması (hatalı giriş yapılmaması için sendika üyesi olup olmadığına yönelik kontroller resmi evraklar üzerinden yapılacaktır).

          2- Yeni üye olan personel Mayıs ayı sendika kesintisini (personelin damga vergisine esas matrahı üzerinden ilgili sendikanın tüzüğünde belirtilen aidat oranının uygulanmak suretiyle tespit edilecek tutar) vezneye yatıracak ve yatırılan tutar için 100- Kasa Hesabına borç; ilgili sendika adına 333- Emanetler Hesabına alacak (ilgili sendikanın ekonomik ayrıntı kodu ile) kaydı yapılacaktır.

          3- Personelden nakden tahsil edilen sendika kesintisi tutarı Personel Modülünde bulunan Bordro Bilgi Girişi Formundan girilerek ek bordrosu sistemde oluşturulacak ve sistemde Raporlar menüsünde bulunan "Memur Sendika Aidatı Tevkifat Listesi" nden kontrol edilecektir.

         Bilgilerini ve konuyla ilgili olarak harcama birimlerinin ivedilikle bilgilendirilmesi ve  gerekli tedbirlerin alınması hususunda gereğini rica ederim.

                                                    

                                                                                                                 

 

                                

 

                                                                                                                 Ömer DUMAN

                                                                                                                   Genel Müdür

Sayfayı Kapatmak için tıklayın