PERSONEL ÖDEMELERİ İLE İLGİLİ 2010/14 SAYILI SAY2000İ DUYURUSU

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Muhasebat Genel Müdürlüğü

 

 

 

PERSONEL ÖDEMELERİ İLE İLGİLİ

2010/14 SAYILI SAY2000İ DUYURUSU

 

 

1- 2006/4 sayılı Başbakanlık Genelgesi uyarınca, maaşları Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS) üzerinden yapılan personelin maaşından kesilen sigorta primi ve keseneklerin Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) hesabına aktarılabilmesi için ilgili harcama birimlerince SGK’ nın sistemi üzerinden e-bildirge verilmesi gerekmektedir. Ancak, Genel Müdürlüğümüze e-posta ve telefonla ulaşan bilgilerden bazı birimlerin Emsan TXT dosyalarının Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim sisteminde oluşmadığı ve bazı personelin de e-Bordro uygulamasından faydalanamadığı anlaşılmaktadır.

Sistem üzerinde yapılan incelemede; Emsan TXT dosyasının oluşmama ve e-Bordro uygulamasından faydalanamama sorununun, Personel Modülü/Maaş Hesaplama formundan maaş hesaplatıldıktan sonra KBS’ den alınan ödeme emri belgeleri ile ilgili imza sürecinin tamamlanmasından sonra yine aynı formdan  ilgili birim için onay ve muhasebeleştirme işlemlerinin yapılması gerekirken bu işlemler yapılmaksızın ödeme emri belgesinin manuel olarak Muhasebe Kayıt Formundan girilmesinden kaynaklandığı tespit edilmiştir.

Bu bağlamda, muhasebe birimlerinin ödeme emri belgesini Personel Modülü/Maaş Hesaplama Formundan “Muhasebeleştir” butonuna basmak suretiyle otomatik olarak muhasebeleştirmeleri, ilgili harcama birimlerinden ve personelden gelen bu tür sorunların kendilerine iletilmesi durumunda da öncelikle yukarıda belirtilen hususların kontrol edilmesi; Personel bordrosunun ONAY DURUMU alanında “Onaysız” görünenler için maaş hesaplama formundan ilgili birim için kurum ve birim kodu girilmek suretiyle  “Onay” butonuna basılarak onaylama işleminin yapılması gerekmektedir.

Bu işlem yapıldıktan sonra Emsan TXT dosyaları onayın yapıldığı günü takip eden gün içerisinde KBS’ de görülebilecektir. Ancak sorunun devam etmesi veya bildirge verme süresinin yaklaşması halinde “Onay” işlemi yapıldıktan sonra maasuygulama@muhasebat.gov.tr adresine e-posta gönderilmesi gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen işlemlerin yapılmasına karşın herhangi bir nedenle  Emsan TXT dosyalarının sistemde oluşmaması halinde harcama birimlerince bildirgelerin Maaş Raporları menüsünde bulunan “SGK Kesenekleri Dökümü 5434” ve “SGK Kesenekleri Dökümü 5510” raporları dikkate alınarak Sosyal Güvenlik Kurumu internet sitesinden manuel olarak girilmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir.

2- KBS Sosyal Hak ve Yardım Ödemeleri uygulaması ile ilgili olarak; ilgili harcama birimince KBS' den giriş işlemleri tamamlanıp ödeme emri belgesi alındıktan ve muhasebe birimine gönder işlemi yapıldıktan sonra, ilgili muhasebe birimlerince Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sisteminden (say2000i) ilgili raporları alma ve muhasebeleştirme işlemi sırasında (Sosyal Hak ve Yardımlar Formunda) birleştirilmiş harcama birimleri (kkod1=13 ile kkod1=15, kkod2=30,32,35,36 olanlar) için BİRİM KODU alanına birleştirme yapılan birimlerin kodlarının (kkod1= 13 olanlar için ilçelerde 285, illerde 290; kkod1=15 olanlar için de 250) girilmesi gerekmektedir. Ayrıca, ilgili personelin Maaş Bilgi Girişi formunda; ilgili harcama biriminin de Maaş Referans Bilgileri menüsünde yer alan Tahakkuk Birimi Vergi Kimlik No, Banka Bilgi Girişi formunda IBAN NO’larının girilmemiş olması durumunda  KBS’de ödeme emri belgesi oluşmayacaktır. Bu durumda, ilgili personel ve ilgili harcama birimi için bahsi geçen formlardan  gerekli bilgi girişi ve düzeltme işlemlerinin yapılması gerekmektedir.

 

 

 

 

3- Harcama birimlerinin maaşlarının hesaplanıp, ödeme emri belgesinin muhasebeleştirilmesi ve nakit talep durumlarını tek bir raporda gösteren kontrol raporu Personel Modülünün Raporlar Menüsüne “Maaş Kontrol Dökümü (Muhasebe Birimi)” adı altında bağlanmış bulunmaktadır. Muhasebe birimlerince, maaş nakit taleplerinin Hazine tarafından karşılanacağı gün saat 15.30’ dan önce söz konusu rapordan harcama birimlerinin maaşlarının hesaplatılıp hesaplatılmadığı; ödeme emri belgesinin muhasebeleştirilip muhasebeleştirilmediği ve nakit talep işlemlerinin bu saatten önce yapılıp yapılmadığı yönünde gerekli kontrollerin yapılması gerekmektedir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

 

 

 

 

Ramis KULAK

 Genel Müdür V.

                                                                                                 

                                                                                                         

 

 

 

 


..../..../2010 Dev.Muh.Uzm.....................................................................


..../..../2010 Dev.Muh.Uzm.Şb.Yön .......................................................


..../..../2010 Daire Başkanı.......................................................................


..../..../2010 Genel Müdür Yrd............ ....................................................


 

Sayfayı Kapatmak için tıklayın