ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK
26 Nisan 2010 PAZARTESİ


Resmî Gazete


Sayı : 27563


TEBLİĞ


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SAYI: 2010/5)

             MADDE 1 – 16/11/2005 tarihli ve 25995 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2005/1 sayılı Zorunlu KarşılıklarHakkında Tebliğ’in 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 5 – Zorunlu karşılık oranları; Türk parası yükümlülüklerde yüzde 5, yabancı para yükümlülüklerde yüzde 9,5’tir.”

             MADDE 2 – Bu Tebliğ 30/4/2010 tarihli zorunlu karşılık cetvelinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 –Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet MerkezBankası Başkanı yürütür.

  

Sayfayı Kapatmak için tıklayın