ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK


25 Nisan 2010 PAZAR


Resmî Gazete


Sayı : 27562


YÖNETMELİK


             Çevre ve Orman Bakanlığından:

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR

HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 29/4/2009 tarihli ve 27214 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

             “(2) Bu Yönetmelik kapsamında 31/12/2010 tarihine kadar gerçekleştirilecek çevre izin veya çevre izin ve lisansı başvurularında 6 ncı maddenin birinci fıkrasında yer alan şartların sağlanması zorunluluğu aranmaz, başvurular işletmeci tarafından da yapılabilir.”

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin


Tarihi


Sayısı


29/4/2009


27214


Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'lerin


Tarihi


Sayısı


1


24/12/2009


27442


2


24/2/2010


27503
 

Sayfayı Kapatmak için tıklayın