KAMU İDARELERİNİN DENETİM ELEMANLARINCA YAPILACAK TESPİTLER HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK
17 Nisan 2010 CUMARTESİ


Resmî Gazete


Sayı : 27555


YÖNETMELİK


Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

KAMU İDARELERİNİN DENETİM ELEMANLARINCA YAPILACAK

TESPİTLER HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 27/9/2008 tarihli ve 27010 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İdarelerinin Denetim Elemanlarınca Yapılacak Tespitler Hakkında Yönetmeliğin 1 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “(1) Bu Yönetmeliğin amacı, kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince, işyerlerinde yapacakları her türlü soruşturma, denetim ve incelemeler sırasında 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu yönünden sigortalı olması gerekenlerin sigortalı olup olmadığının tespiti ile sigortasız çalıştırılanların ve  tespitler sırasında kanuna göre sigortalı sayılanların prime esas kazançlarının ve/veya sigortalı gün sayılarının eksik bildirilmesine ilişkin tespitlerin   Kuruma bildirimini düzenlemektir.”

             MADDE 2 – Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “(1) Bu Yönetmelik, kamu idarelerinin denetim elemanlarınca 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu yönünden sigortalı olması gerekenlerin sigortalı olup olmadıklarının ve Kanuna göre sigortalı sayılanların prime esas kazançlarının ve/veya sigortalı gün sayılarının eksik bildirilmesine ilişkin tespitlerin Kuruma bildirimlerini kapsar.”

             MADDE 3 – Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan “Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı” ibaresi “Sosyal Güvenlik Kurumunu” olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 4 – Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında geçen “çalıştıranların” ibaresi “çalıştırılanların” olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümleri yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

             MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

 
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin


Tarihi


Sayısı


27/9/2008


27010
 

Sayfayı Kapatmak için tıklayın