5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/16

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/16

 

Konusu                                    :


Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı


Tarihi                                      :


14/04/2010


Sayısı                                       :


KVK-16/2010-1 / Yatırım İndirimi - 10


İlgili olduğu maddeler           :


Vergi Usul Kanunu Mükerrer Madde 298 

Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 69


İlgili olduğu kazanç türleri   :


Ticari Kazanç, Zirai Kazanç


213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan ve Bakanlığımızca ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı geçici vergi dönemlerinde de ihtiyaç duyulmaktadır.

2010 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı     % 2,33 (yüzde iki virgül otuz üç ) olarak tespit edilmiştir.

Duyurulur.

  


 


 


Mehmet KİLCİ

Gelir İdaresi Başkanı


 

Sayfayı Kapatmak için tıklayın