2010/13 SAYILI SAY2000İ DUYURUSU

 T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Muhasebat Genel Müdürlüğü

 

 

 

 

TT-NET VE TELEKOM ÖDEMELERİ İLE AB HİBE KREDİLERİNDE DOSYA İLE MİZAN BAKİYESİ UYUMSUZLUĞUNUN GİDERİLMESİNE İLİŞKİN

2010/13 SAYILI SAY2000İ DUYURUSU

 

I - TT-NET VE TELEKOM ÖDEMELERİ

 

            Bilindiği üzere, 2010/8 sayılı say2000i duyurusunda harcama birimlerinin, “ Harcama Birimlerinin Aboneliğe Bağlı Ödeme İşlemleri Kılavuzu ” nda (http://www.muhasebat.gov.tr/destek/uygulama/kbs/index.php adresinde güncellenmiş olarak yer almaktadır) belirtilen açıklamalara göre sisteme tanımladıkları abone bilgileri ile TT-Net ve Telekom bilgileri arasında karşılaştırma ve kontrol yapacakları belirtilmişti. Söz konusu duyuru uyarınca, kontrol işlemleri gerçekleştirilen bilgiler Türk Telekom ve TT.Net’e bildirilmiş olup, bundan sonraki süreçte işlemler aşağıda belirtildiği şekilde yapılacaktır.

1-        Türk Telekomünikasyon A.Ş. ile yapılan protokol uyarınca, 16/03/2010 tarihi itibariyle fatura bilgilerine ilişkin kontrol işlemini yapan harcama birimlerinin sistemde tanımlı aboneliklerine ilişkin (Telekom) Mart 2010 dönemine ait faturaları, hem kağıt ortamında hem elektronik ortamda (KBS-Ödeme Emri Uygulaması) ilgili harcama birimlerine ulaştırılacaktır. Söz konusu faturalara ilişkin ödeme emri belgeleri, Harcama Birimlerinin Aboneliğe Bağlı Ödeme İşlemleri Kılavuzunda belirtildiği şekilde Ödeme Emri Uygulaması üzerinden oluşturulacak ve sistemden alınan ıslak imzalı çıktısı ile birlikte elektronik ortamda da muhasebe birimine gönderilecektir.

2-        16/03/2010 tarihinden sonra kontrol işlemleri gerçekleştirilen aboneliklere ilişkin faturalar (Telekom) ise Nisan 2010 dönemi faturasından başlamak üzere 1. maddede belirtildiği şekilde harcama birimlerine ulaştırılacak ve ödeme işlemleri gerçekleştirilecektir.

3-        Sistem üzerinde kontrol işlemlerini tamamlamayan veya abonelik bilgilerini tanımlamayan harcama birimleri, bir an evvel işlemlerini tamamlamaları ve Nisan 2010 dönemine ait fatura ödemelerinin KBS-Ödeme Emri Uygulaması üzerinden gerçekleştirileceği, sistem çıktısı alınmamış manuel ödeme emri belgelerinin kabul edilmeyeceği konusunda uyarılacaktır.

4-      TT-Net aboneliklerine ilişkin TT-Net A.Ş. tarafından yürütülen çalışmalar devam etmekte olup, TT-Net ödemeleri mevcut duruma göre yapılmaya devam edecektir.

 

II - AB HİBE KREDİLERİNDE DOSYA İLE MİZAN BAKİYESİ UYUMSUZLUĞUNUN GİDERİLMESİ

 

Avrupa Birliği ve uluslararası kuruluşların kaynaklarından kamu idarelerine proje karşılığı aktarılan hibe tutarlarına ait dosyalarda, kur değerlemesinin yapılmaması/hatalı yapılması veya avans mahsubu/iadesi işlemi sırasında sistem tarafından sorulan soruda hatalı seçeneğin işaretlenmesi nedeniyle mizanda 104 hesabın bakiyesi ile dosyadaki TL tutarı (kalan döviz miktarı ile işlem gören kur çarpıldığında elde edilen rakam) arasında tutarsızlıklar görülmektedir.

Bu bağlamda, yukarıda bahsedilen hataların Genel Müdürlüğümüz Web sayfasında http://www.muhasebat.gov.tr/destek/uygulama/klavuzlar/index.php adresinde yer alan “AB Hibe Kredilerinde dosya ile mizan bakiyesi uyumsuzluğunun giderilmesine ilişkin kılavuz”a göre işlem yapılarak düzeltilecektir.

            Bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim.

 

 

 

 

 

                                                                                                           Eyüp KIZILKAYA

                                                                                                              Genel Müdür V.

Sayfayı Kapatmak için tıklayın