POSTA PULU SATICILIKLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK2 Nisan 2010 CUMA


Resmî Gazete


Sayı : 27540


YÖNETMELİK


Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğünden:

POSTA PULU SATICILIKLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 8/5/2002 tarihli ve 24749 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Posta Pulu Satıcılıkları Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

             “Ancak, ikinci fıkra kapsamında olmakla birlikte, tüzel kişilerin sadece kendi üyelerinin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla satıcılık açılmasında ihtiyaç ve yarar görüldüğü tespit edilen yerlerde 1 kilometre şartı aranmaz.”

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Satıcılık yapmak isteyen gerçek kişiler bölgelerinde bulunan PTT merkezine yazı ile başvururlar. Bu yazıya, adli sicil kaydı bulunmadığına dair yazılı beyan ile birlikte T.C. Kimlik Numarası beyanı eklenir.

             Tüzel kişilerden satıcılık yapmak isteyenler bu işin nerede yapılacağını ve sorumlu olacak kişinin adı ve soyadını da belirten bir yazıya, Ticaret Sicil Kaydını gösterir belge ile imza sirküleri aslı veya PTT tarafından onaylı suretini ekleyerek PTT merkezine başvurur.”

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürü yürütür.

  

Sayfayı Kapatmak için tıklayın