2010/10 SAYILI SAY2000İ DUYURUSU

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Muhasebat Genel Müdürlüğü

 

 

ÜNİVERSİTELERİN BİRİM KODLARI VE ÜNİVERSİTE ÖDENEĞİNİN KIST MAAŞLARDA ÖDENİP ÖDENMEYECEĞİ  İLE İLGİLİ 2010/10 SAYILI SAY2000İ DUYURUSU

 

 

1- Bilindiği üzere, 2010 yılında Üniversitelerin kurumsal kodlarında değişiklik yapılmış ve  personel bilgileri de merkezden yeni kurumsal kodlarına aktarılarak yapılan işlemlerle ilgili 2010/1 sayılı say2000i duyurusuyla bilgi verilmişti.

Ancak, Üniversitelerin İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan Koruma ve Güvenlik Hizmetlerinde görev yapan personelin maaşlarının farklı bir tertipten (fonksiyon kodları farklı) ödenmesi nedeniyle söz konusu personelin sistemde farklı birim kodlarına kaydedilmesi zorunluluğu ortaya çıkmıştır.

Bu nedenle, yukarıda bahsi geçen personelin bilgilerinin sistemde girişinin yapılabilmesi için Üniversitelerin Daire ve Birim Bilgileri tablosuna “950- İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı (Koruma ve Güvenlik)” birim kodu tanımlanacak olup (daire ve birim bilgileri tablosuna 950- İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı (Koruma ve Güvenlik) birim kodu tanımlanmasına yönelik talepler ozelbutce@muhasebat.gov.tr adresine yapılacaktır), 904 birim kodunda kayıtlı bulunan koruma ve güvenlik hizmetlerinde görevli personelin bilgilerinin (Maaş Bilgi Girişi Formunda) 950 birim koduna aktarılması; Maaş Referans Bilgileri menüsünde bulunan “Maaş Bütçe Tertipleri Girişi (Fonksiyonel Kod)” formundan 950 birim kodu için maaş ödemesinin yapılacağı ilgili fonksiyon kodunun tanımlanması gerekmektedir. Koruma ve güvenlik personelinin maaşları 950 birim koduyla hesaplanacak olup, ödeme emri belgesi sistemde 904 birim koduyla  muhasebeleşecektir. Daha sonra, otomatik olarak oluşturulan ödeme emri belgesi muhasebe kayıt formundan sorgulanıp (fiş durumu B) dökümü alınacak ve imza süreci tamamlattırılacaktır. Her iki birimin (İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı ile Koruma ve Güvenlik) personelinin SGK Keseneklerine ilişikin TXT  dosyası Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sisteminde (KBS) 904 birim kodunda birleştirilecektir.

Ayrıca, söz konusu birimin maaş ödemesine esas ödeme emri belgesinin 904 birim kodu ile muhasebeleştirilmesi nedeniyle ödenekler sadece 904 birim koduna gönderilecek olup, kesinlikle 950 birim kodundan ödenek gönderilmeyecektir.

2- Kıst maaşta üniversite ödeneğinin ödenip ödenmeyeceği ile ilgili Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünden alınan 05.03.2010 tarihli ve 2787 sayılı görüş yazısında özetle, öğretim elemanlarının kadrolarına ait aylık ve diğer mali haklara, unvan ve derece değişikliği gibi durumlarda  atamayı izleyen aybaşından itibaren hak kazanmaları; bir kadroya ilk defa atama, aylıksız izin dönüşü göreve başlama, kısmi statüden devamlı statüye geçme gibi hallerde ise kıst ödeme yapılması gerektiği belirtilmektedir.

Bu bağlamda, üniversite ödeneğinin kıst ödenebilmesine ilişkin sistemde gerekli yazılım değişikliği yapılmış olup, Ocak ve Şubat aylarında bir kadroya ilk defa atama, aylıksız izin dönüşü göreve başlama, kısmi statüden devamlı statüye geçme gibi hallere münhasır olmak üzere üniversite ödeneğinin kıst olarak ödenmesi gereken personelin tespit edilerek; eksik ödenen tutarların bordro bilgi girişi formundan girilip, ödeme emri belgesinin de muhasebe kayıt formundan manuel olarak girilmesi suretiyle ödemenin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

 

 

                                                                                                             Ömer DUMAN

                                                                                                               Genel Müdür

Sayfayı Kapatmak için tıklayın