DEVLET MUHASEBESİ STANDARDI 6 (DMS 6) KONSOLİDE VE BİREYSEL MALİ TABLOLAR STANDARDINDA DEĞİŞİKLİK
27 Şubat 2010 CUMARTESİ


Resmî Gazete


Sayı : 27506


KURUL KARARI


Devlet Muhasebesi Standartları Kurulundan:

DEVLET MUHASEBESİ STANDARDI 6 (DMS 6) KONSOLİDE VE BİREYSEL

MALİ TABLOLAR STANDARDINDA DEĞİŞİKLİK

             10 Temmuz 2009 tarihli ve 27284 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Muhasebesi Standardı 6 (DMS 6) Konsolide ve Bireysel Mali Tabloların, “Konsolide Mali Tabloların Hazırlanmasına Gerek Olmayan Durumlar” başlıklı 8 inci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Konsolide Mali Tabloların Hazırlanmasına Gerek Olmayan Durumlar

             8. Aşağıdaki durumlarda konsolide mali tabloların hazırlanmasına gerek yoktur:

             1) Kontrol eden kuruluşun:

             i. Başka bir kontrol eden kuruluş tarafından tamamen kontrol edilmesi ve kendisine ait mali tabloların kullanıcısının olmaması veya kullanıcıların bilgi ihtiyaçlarının, ilgili kuruluşun kontrol eden kuruluşuna ait konsolide mali tablolardan karşılanabiliyor olması,

             ii. Başka bir kontrol eden kuruluş tarafından kısmen kontrol edilmesi ve oylama hakkına bakılmaksızın tüm pay sahiplerinin, ilgili kontrol eden kuruluşun konsolide mali tabloları hazırlamaması konusunda bilgilendirilmiş ve buna itiraz etmemiş olması.              

             2) Kamu idaresinin borçlanma araçları veya öz kaynağa dayalı mali araçlarının kamuya açık piyasada işlem görmüyor olması,

             3) Kamu idaresinin, mali araçlarını kamuya açık piyasaya ihraç etmek amacıyla mali tablolarını yetkili bir kuruluşa sunmamış olması veya sunma sürecinde olmaması,

             4) Kontrol eden kuruluşun nihai veya ara kontrol eden kuruluşunun, kamuya açıklanmak üzere Devlet Muhasebesi Standartlarına uygun konsolide mali tablolar hazırlaması.”

  

Sayfayı Kapatmak için tıklayın