Banka Çeklerinden Tahsil Edilen Değerli Kağıt Bedellerine İlişkin Genel YazıT.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Muhasebat Genel Müdürlüğü

 

 

Sayı   : B.07.0.MGM.0.45/570-01/02445                                                                 24-02-2010                                                              

Konu : Banka çekleri değerli kağıt bedeli

 

 

 

 

 

 

 

Bilindiği gibi; 4481 sayılı Kanunla, 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununda değişiklik yapılarak banka çekleri değerli kağıtlar arasına alınmıştır. 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununun 3 üncü maddesinin; “(Ek: 26/11/1999-4481/12 md.) Çekler ilgili bankalarca bastırılır ve satılır. Satılan çeklerin (genel ve katma bütçeli idareler, il özel idareleri ve belediyelere verilen çekler hariç) değerli kâğıt bedelleri, bankalarca her ayın yedinci günü akşamına kadar ilgili mal sandıklarına ödenir.” hükmü gereğince her banka şubesi satmış olduğu çeklerden tahsil ettiği değerli kağıt bedelini ilgili muhasebe birimine yatırmaktadır.

Ancak, muhtelif bankalar tarafından Bakanlığımıza yapılan başvurularda; banka şubeleri tarafından tahsil edilen değerli kağıt bedellerinin Genel Müdürlüklerince toplu olarak ilgili muhasebe birimine yatırılması hususunda izin istenilmiştir.

Bakanlığımızca yapılan değerlendirme neticesinde, Banka şubeleri tarafından satılan çeklerden tahsil edilen değerli kağıt bedellerinin, her şubenin sattığı çek miktarı ve ödemesi gereken değerli kağıt bedeli gösterilmek suretiyle Banka Genel Müdürlüklerince her ay toplu olarak Genel Müdürlük merkezlerinin bulunduğu İl Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne yatırılması uygun bulunmuştur.

Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre yapılmasını teminen ilgili muhasebe birimlerine bilgi verilmesini rica ederim.

 

 

 

 

 

 

 

      Bakan a.

 

 

 

Dağıtım:

81 İl Valiliğine (Defterdarlık)

 

Sayfayı Kapatmak için tıklayın