Eski Tip İkamet Tezkerelerinin İmhasına İlişkin Genel YazıT.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Muhasebat Genel Müdürlüğü

 

Sayı   : B.07.0.MGM.0.20/500-02/2373                                                                  23/02/2010

Konu : Eski Tip İkamet Tezkerelerinin İmhası             

 

 

 

 

İçişleri Bakanlığından (Emniyet Genel Müdürlüğü) Bakanlığımıza intikal ettirilen 01/02/2010 tarihli ve 26966 sayılı yazıdan, 1995 yılında basımı yapılarak kullanılmaya başlanan yeni tip ikamet tezkerelerinin muhasebe birimi ambarlarındaki stoklarının bitmesi nedeniyle eski tip ikamet tezkerelerinin verilmeye başlandığı, bunun da yabancıların gerek diğer illerden uzatma işlemlerinde gerekse giriş ve çıkış işlemlerinde sorunlara neden olduğu anlaşılmaktadır.

Bu nedenle, kullanım alanı kalmayan eski tip ikamet tezkerelerinin imha edilmesi uygun görülmüştür.

Buna göre;

1- Malmüdürlüklerince küçük ambar mevcutları arasında bulunan kullanımdan kaldırılmış eski tip ikamet tezkereleri kayıtlardan çıkarılarak Defterdarlıklara gönderilecektir.

2- Defterdarlık Muhasebe Müdürlüklerince, ilçelerden gönderilen ve il küçük ambarlarında bulunan kullanımdan kaldırılmış eski tip ikamet tezkereleri büyük ambara aktarılacak ve büyük ambarlarda bu şekilde toplanmış eski tip ikamet tezkereleri en geç 31/03/2010 günü sonuna kadar Darphane ve Damga Matbaası Muhasebe Birimine gönderilecek ve 01/04/2010 tarihinden itibaren de yeni tip ikamet tezkereleri kullanılacaktır.

            3- Defterdarlık Muhasebe Müdürlüklerince Darphane ve Damga Matbaası Muhasebe Birimine gönderilen eski tip ikamet tezkereleri Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürü tarafından oluşturulacak üç kişilik komisyon huzurunda tutanak düzenlenmek suretiyle yakılarak imha edilecektir.

Bilgilerini ve iliniz dahilindeki muhasebe birimlerine gerekli duyurunun yapılması hususunda gereğini rica ederim.

 

 

 

Ömer DUMAN

       Bakan a.

  Genel Müdür

 

 

 

DAĞITIM:

81 İl Valiliğine (Defterdarlık)

Darphane ve Damga Matbaası Saymanlık Müdürlüğüne

 

Sayfayı Kapatmak için tıklayın