Ücret Kazançları Vergi RehberiÜcret kazançlarının vergilendirilmesine ilişkin olarak Başkanlığımızca hazırlanan “Ücret Kazançları Vergi Rehberi” pdf formatında Başkanlığımızın internet sayfasında yayınlanmıştır.

Rehberde, ücretin tanımı, unsurları ve ücret matrahından indirim konusu yapılan unsurların yanı sıra asgari geçim indirimi uygulaması ve 2009 takvim yılında kesintiye tabi olmayan ücret geliri elde eden ücretlilerle, birden fazla işverenden ücret alan kişilerin hangi hallerde beyanname verecekleri ve beyanname vermeleri durumunda beyan edilecek gelirin tespitine ilişkin örnekli açıklamalara yer verilmiştir. Ayrıca bu rehberde, beyannamenin doldurulmasına ilişkin örnekler ve beyannamenin doldurulmasında dikkat edilecek hususlar da yer almaktadır.


Söz konusu Rehbere ulaşmak için tıklayınız.

Sayfayı Kapatmak için tıklayın