Kamu Harcama ve Bilişim Sisteminde Ödeme Emri Uygulaması konulu Genel Yazı

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Muhasebat Genel Müdürlüğü

 

Sayı    : B.07.0.MGM.0.41/310.01

Konu  : Kamu Hesapları Bilgi Sistemi

 

 

  

 

            Bakanlığımızca (Muhasebat Genel Müdürlüğü) Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sisteminde (KBS), kısaca “Ödeme Emri Uygulaması” olarak adlandırılan ve harcama birimleri ile muhasebe birimleri arasında entegrasyon öngören yeni bir uygulama geliştirilmektedir. Söz konusu uygulamada; harcama birimleri, ödeme emri belgeleri/muhasebe işlem fişleri ile diğer bilgileri, say2000i sisteminden referans alınan bilgilere göre elektronik ortamda düzenleyebilecek ve elektronik ortamda da ilgili muhasebe birimine gönderebileceklerdir.

            Bu kapsamda, uygulamanın fatura bilgilerinin elektronik ortamda harcama biriminden muhasebe birimine gönderilmesine ilişkin bölümü tamamlanmış olup; harcama birimlerince tahakkuku yapılan sabit telefon ve TTNET abone bilgilerinin  (Emniyet ve askeri birimlere ait olup, gizlilik ve güvenlik nedeniyle saklı tutulması gereken abone bilgileri hariç), http://www.muhasebat.gov.tr/destek/uygulama/kbs/index.php adresinde yer alan “Harcama Birimleri Fatura Bilgi Girişi Kılavuz” unda belirtilen açıklamalar doğrultusunda Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sisteminden (KBS) girilmesi gerekmektedir.

Uygulama kapsamında, harcama birimi personelinin KBS-Ödeme Emri Uygulamasına erişimi için kullanıcı yetkilendirme ve şifre verilmesinde, aşağıda belirtilen esaslara göre işlem yapılacaktır. Buna göre;

1- Muhasebe yetkilileri, öncelikle harcama yetkililerine ve/veya harcama yetkililerinin kendileri adına sistemi kullanmaya yetkili kıldıkları personele (harcama yetkilisi kullanıcısı) erişim yetkisi verecekler; söz konusu harcama yetkilisi kullanıcısı da, Ödeme Emri Uygulamasını kullanacak en fazla üç personele (gerçekleştirme görevlisi kullanıcısı) yetkilendirme işlemi yapacaktır.

2- Harcama birimleri, harcama yetkilisi kullanıcısının Ödeme Emri Uygulamasına erişim taleplerini, ad, soyad, unvan, T.C. kimlik numarası belirterek resmi yazı ile ilgili muhasebe birimlerine yapacaklardır. Yetki verme sürecinin daha hızlı ve aktif işleyebilmesi için harcama birimleri yazılarını daha sonra göndermek kaydıyla, faks yoluyla muhasebe birimlerinden yetkilendirme talebinde bulunabileceklerdir.

3- Her bir harcama yetkilisi kullanıcısına, kullanıcı adı ve şifresinin bulunduğu bir adet şifre zarfı, sistemde otomatik olarak üretilecek tutanakla verilecektir.

4- Görevinden ayrılan harcama yetkilisi kullanıcısının şifrelerinin iptal edilebilmesi için ilgili harcama birimleri bu konuyu resmi yazı ile muhasebe birimlerine bildirecekler ve gereği muhasebe yetkililerince yerine getirilecektir. Bu bilgilerin bildirilmemesinden doğacak sorumluluk ilgili kuruma ait olacaktır. Görevinden ayrıldığı resmi yazı ile bildirilmesine karşın, kullanıcıların şifre iptalinin yapılmaması durumunda doğacak sorumluluk ise muhasebe yetkililerine ait olacaktır.

5- Harcama yetkilisi kullanıcısının, ödeme emri uygulamasına erişim yetkisi verdiği kendi personelinden görevinden ayrılanların yetkilerinin iptali, ilgili harcama yetkilisi kullanıcısı tarafından yapılacaktır. Görevinden ayrılan ancak erişim yetkisi iptal edilmeyen personele ait sorumluluk ilgili harcama yetkilisi kullanıcısına ait olacaktır.

 

 

 

6- Şifrelerin herhangi bir nedenle üçüncü şahısların eline geçmesinden doğacak sorumluluk ilgili kişilere ait olacaktır.

7- Yetkilendirme ile ilgili evraklar muhasebe biriminde dosyalanıp, saklanacak ve muhasebe yetkilileri arasındaki devirlerde devir- teslimi yapılacaktır.

8- Kullanıcılar,  http://kbs.muhasebat.gov.tr/ internet adresinden sisteme giriş yapacaklar, Genel Müdürlüğümüz (http://www.muhasebat.gov.tr/destek/uygulama/kbs/ index.php) internet adresinde yer alan uygulama kılavuzları dikkate alacaklardır.  

Bilgilerini ve kullanıcı yetkilendirme işlemlerinin 29/01/2010 tarihine kadar tamamlanarak,  harcama birimlerine ait sabit telefon ve TTNET abone bilgilerinin Ödeme Emri Uygulamasındaki “Fatura Tanımlama” kısmından 10/02/2010 tarihine kadar gerçekleştirmelerini önemle rica ederim.

 

 

 

 

                                                                                                                      Ömer DUMAN

                                                                                                                             Bakan a.

                                                                                                                         Genel Müdür

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAĞITIM:

Gereği:

-          81 İl Valiliğine (Defterdarlık)

-          Merkez Muhasebe Birimlerine

 

 

 

 

 

 

Sayfayı Kapatmak için tıklayın