Sosyal Hak ve Yardım Ödemeleri" konulu Genel Yazı

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Muhasebat Genel Müdürlüğü

 

SAYI   : B.07.0.MGM.0.55/310-01/15862                                                               22/12/2009

KONU: Sosyal Hak ve Yardım Ödemeleri

 

 

 

Bilindiği üzere, 2006/4 sayılı Başbakanlık Genelgesi uyarınca ödemeleri Genel Müdürlüğümüze bağlı muhasebe birimleri tarafından yapılan harcama birimlerinde çalışan personelin sosyal hak ve yardım ödemeleri, Bakanlığımız (Muhasebat Genel Müdürlüğü) tarafından yürütülen Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS) üzerinden yapılmaktadır. Genel Müdürlüğümüz tarafından çalışmaları yürütülen Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS) (http://kbs.muhasebat.gov.tr) içerisinde yer alan Sosyal Hak ve Yardım Ödemeleri uygulaması ile doğum, ölüm, ödül ve ikramiye ödemelerinin harcama birimleri tarafından internet üzerinden girilerek hesaplamanın sistem üzerinden yapılması, bordro ve ödeme emri belgesinin otomatik olarak oluşturulması, söz konusu belgelerin muhasebe birimine elektronik ortamda gönderilmesi ile ilgili yazılım çalışmaları tamamlanmış bulunmaktadır.

Bu kapsamda, doğum, ölüm, ödül ve ikramiye ödemelerinin Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS) – Sosyal Hak ve Yardım Ödemeleri modülü üzerinden gerçekleştirilmesi için pilot olarak seçilen Ankara ve Karaman illerindeki uygulamadan başarılı sonuç alınması üzerine söz konusu uygulamanın yaygınlaştırılmasına karar verilmiştir.

 Buna göre, 15.01.2010 tarihinden itibaren başlatılacak olan uygulamanın aşağıda belirtilen açıklamalara göre yapılması gerekmektedir;

1-Harcama birimlerinde görev yapan personele ödenecek doğum, ölüm, ödül ve ikramiye ödemelerine ilişkin bilgiler, maaş işlemlerini yürütmekle görevli ilgili birim mutemetleri tarafından Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS) içerisinde yer alan Sosyal Hak ve Yardım Ödemeleri Modülü üzerinden girilerek ilgiliye ödenecek tutar hesaplanacak, çeşitli ödemeler bordrosu oluşturulduktan sonra Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği uyarınca ödeme emri belgesine eklenmesi gereken belgelerin dökümü sistemden alınarak imza sürecinin tamamlanmasını müteakip ödeme yönünden bağlı bulunulan muhasebe birimine gönderilecektir.

2-Muhasebe birimi de ıslak imzalı olarak gelen belgeler ile elektronik ortamda gelen belgeleri karşılıklı kontrol ettikten sonra Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi  “Sosyal Hak ve Yardımlar” menüsünde bulunan “Sosyal Hak ve Yardım İşlemleri” formundan otomatik olarak muhasebeleştirme işlemini yapacaktır.

3- Sosyal hak ve yardım ödemelerine ilişkin veri girişi ve muhasebeleştirilmesi işlemlerini açıklayan uygulama kılavuzu Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi- Sosyal Hak ve Yardım Ödemeleri Modülü içerisine eklenmiştir.

Bilgilerini ve gereğini arz/rica ederim.

 

 

 

                     Ömer DUMAN

    Bakan a.                                        Genel Müdür    

 

DAĞITIM:

Gereği;

- 5018 Sayılı Kanununa Ekli 1 Sayılı Cetvelde

  Yer Alan Kamu İdareleri

- Merkez Muhasebe Birimlerine

- 81 İl Valiliğine (Defterdarlık)

 

 

Sayfayı Kapatmak için tıklayın