SERBEST BÖLGELER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
22 Ocak 2010 CUMA


Resmî Gazete


Sayı : 27470


KANUN


SERBEST BÖLGELER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR KANUN

             Kanun No. 5946                                                                                            Kabul Tarihi: 13/1/2010

             MADDE 1 – 6/6/1985 tarihli ve 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun değişik 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “b) Yurt dışından bölgeye getirilen malların CIF değeri üzerinden binde 1 ve bölgeden Türkiye’ye çıkarılan malların FOB değeri üzerinden binde 9 oranında, peşin olarak ödenecek ücretler,”

             MADDE 2 – Bu Kanun yayımı tarihinden üç ay sonra yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

21/1/2010

Sayfayı Kapatmak için tıklayın