Yükseköğretim kurumları bütçelerinde Bilimsel Araştırma Projeleri için tefrik edilen ödeneklerin işleyişine ilişkin esas ve usuller


2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa 25/6/2009 tarihli ve 5917 sayılı Kanunun 21 inci maddesiyle eklenen Ek 28 inci madde hükmüne dayanılarak güncellenen, Yükseköğretim kurumları bütçelerinde Bilimsel Araştırma Projeleri için tefrik edilen ödeneklerin özel hesaba aktarılarak kullanımı, muhasebeleştirilmesi ile özel hesabın işleyişine ilişkin esas ve usullere aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Özel hesabın işleyişine ilişkin esas ve usuller

Sayfayı Kapatmak için tıklayın