6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2010 yılında yapılacak ilave tediyenin ödenmesi Hk. B.K.Kararı14 Ocak 2010 PERŞEMBE


Resmî Gazete


Sayı : 27462


BAKANLAR KURULU KARARI


Karar Sayısı : 2010/8

             4/7/1956 tarihli ve 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2010 yılında;

             a) Kanunun 1 inci maddesine göre yapılacak ilave tediyenin birinci yarısının 29/1/2010, diğer yarısının 30/6/2010 tarihinde,

             b) Kanunun 2 nci maddesine göre maden işletmelerinin münhasıran yer altı işlerinde çalışanlara yapılacak ilave tediyenin tamamının 27/12/2010 tarihinde,

             ödenmesi; Maliye Bakanlığının 30/12/2009 tarihli ve 21021 sayılı yazısı üzerine, mezkur Kanunun 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 6/1/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır


Sayfayı Kapatmak için tıklayın