2010 Yılına Devir İşlemlerine İlişkin say2000i Duyurusu.

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Muhasebat Genel Müdürlüğü

 

 

2010 YILINA DEVİR YAPILMASI VE ACİL ÖDEMELERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN 2010/3 SAYILI SAY2000İ DUYURUSU

 

 

            Bilindiği üzere 2009/31 sayılı say2000i duyurusunda, 31/12/2009 Perşembe saat 16.00 dan sonra 325- Nakit Talep ve Tahsisleri Hesabına alınan tutarlara ilişkin nakit taleplerinin, muhasebe birimince yıl sonu işlemleri tamamlandıktan ve 2010 yılına hesap devirleri yapıldıktan sonra say2000i 2010 adresindeki Nakit Talep Formundan yapılacağı belirtilmişti.

            Bakanlığımıza intikal eden bilgilerden, bazı muhasebe birimlerince çeşitli nedenlerle yılsonu işlemlerinin tamamlanamaması ve devir işlemlerinin yapılamaması nedeniyle, acil nitelikteki bazı ödemelerin yapılamadığı anlaşılmıştır.

            Buna göre ödemelerde herhangi bir gecikmeye meydan verilmemesi bakımından; 2009 yılına ilişkin işlemlerin bitmesi beklenilmeksizin yıl sonu işlemleri tamamlanıp 2010 yılına devir işlemleri yapılacak ve ödemelere ilişkin nakit talebinde bulunarak ödemeler gerçekleştirilecektir. Daha sonra, merkezden izin alınmak suretiyle 2009 yılına dönülecek ve 2009 yılı işlemleri bitirilip, 2010 yılına devir işlemleri yenilenecektir.

            Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

 

 

 

                                                                                                          Ömer DUMAN

                                                                                                            Genel Müdür

Sayfayı Kapatmak için tıklayın