TAŞINIR İŞLEM FİŞLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN 2010/2 SAYILI SAY2000İ DUYURUSU

 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Muhasebat Genel Müdürlüğü

 

 

 

 

 

2009 YILINA AİT TAŞINIR İŞLEM FİŞLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN 2010/2 SAYILI SAY2000İ DUYURUSU

 

 

            2009 yılına ait idarelerin taşınır yönetim dönemi hesabı ile taşınır kesin hesabının birbirine uygunluğunu teminen;

            1) Harcama birimleri tarafından muhasebe birimine teslim edilen ve 2009 yılına ait olan taşınır işlem fişleri, 09/01/2010 Cumartesi akşamına kadar say2000i 2009 adresinden sisteme girilerek muhasebeleştirilecektir.

            2) say2000i sisteminde adına muhasebe birimleri arası işlem başlatılmış olan muhasebe birimleri, ilgili harcama birimleri ile irtibata geçerek taşınır işlem fişlerini temin edecek ve gerekli muhasebe kayıtlarını tesis edeceklerdir.

            3) Muhasebe yetkilileri, taşınır işlem fişlerinin yukarıda belirtilen tarihe kadar sisteme girilmesi hususunda gerekli tedbirleri alacaklardır.

            4) Söz konusu işlemlerle ilgili olarak 21/12/2009 tarih ve 15848 sayılı yazımız dikkate alınmayacaktır.

Bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim.

 

 

 

 

                                                                                                                      Ömer DUMAN

                                                                                                                         Genel Müdür

Sayfayı Kapatmak için tıklayın