ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLECEK İ. P. CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ


7 Ocak 2010 PERŞEMBE


Resmî Gazete


Sayı : 27455


TEBLİĞ


Çevre ve Orman Bakanlığından:

2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA

CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(2010/1)

             2872 Sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesinde, kanuna aykırılık halinde uygulanacak idari para cezaları belirlenmiştir.

             20/2/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu 17 nci maddesinin yedinci fıkrasında idari para cezalarının her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 nci maddesinin (B) fıkrası uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında arttırılmak suretiyle uygulanacağı ve bu şekilde yapılacak hesaplamalarda bir Türk Lirasının küsurunun dikkate alınmayacağı hükmü yer almaktadır.

             Maliye Bakanlığı tarafından 14/11/2009 tarihli ve 27406 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, 392 sıra no’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca 2009 yılı yeniden değerleme oranı % 2,2 olarak tespit ve ilan edilmiştir.

             Bu duruma binaen, 2872 sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesinde yer alan para cezaları 1/1/2010 tarihinden itibaren aşağıda belirtilen miktarlarda uygulanacaktır.

             Tebliğ olunur.

 


2872 sayılı Kanunun 5491 sayılı Kanun ile değişik 20 nci maddesinin


Kanundaki ceza miktarı


1/1/2010 – 31/12/2010 tarihleri arasında uygulanacak ceza


(a) bendindeki ceza miktarları


500 TL

1.000 TL


660 TL

1.321 TL


(b) bendindeki ceza miktarı


24.000 TL

48.000 TL


31.745 TL

63.491 TL


(c) bendindeki ceza miktarları


6.000 TL

2.000 TL

300 TL


7.934 TL

2.644 TL

395 TL


(d) bendindeki ceza miktarları


(b) bendi için iki kat:

48.000 TL

96.000 TL

(c)  bendi için iki kat:

12.000 TL

4.000 TL

600 TL

(d) bendinin ikinci cümlesindeki konutlarla ilgili olarak:

600 TL


 

63.491 TL

126.983 TL

 

15.872 TL

5.289 TL

792 TL

 

 

792 TL


(e) bendindeki ceza miktarı


10.000 TL


13.226 TL


(f) bendindeki ceza miktarı


60.000 TL


79.364 TL


(g) bendindeki ceza miktarı


6.000 TL


7.934 TL


(h) bendindeki ceza miktarları


400 TL

1.200 TL

4.000 TL

12.000 TL


528 TL

1.586 TL

5.289 TL

15.872 TL


(ı) bendinin; 1 no’lu alt bendindeki ceza miktarları


Ton başına*:

40 TL

10 TL

100 KR


 

52,89 TL

13,21 TL

129 KR


(ı) bendinin; 2 no’lu alt bendindeki ceza miktarları


Ton Başına*:

30 TL

6 TL

100 KR


 

39,66 TL

7,92 TL

129 KR


(ı) bendinin; 3 no’lu alt bendindeki ceza miktarları


Ton Başına*:

20 TL

4 TL

100 KR


 

26,44 TL

5,28 TL

129 KR


 (ı) bendinin; 4 no’lu alt bendindeki ceza miktarları


Ton başına*:

10 TL

2 TL

40 KR


 

13,21 TL

2,62 TL

52 KR


(ı) bendinin altıncı paragrafındaki ceza miktarları


24.000 TL

600 TL


31.745 TL

792 TL


(i) bendindeki ceza miktarı


1.000 TL


1.321 TL


(j) bendindeki ceza miktarları


24.000 TL

600 TL


31.745 TL

792 TL


(k) bendindeki ceza miktarları


20.000 TL

100.000 TL


26.454 TL

132.275 TL


(l) bendindeki ceza miktarları


Dekar başına*:

20 TL

Metkreküp başına*:

120 TL


 

26,44 TL

 

158,72 TL


(m) bendindeki ceza miktarları


6.000 TL

4.000 TL


7.934 TL

5.289 TL


(n) bendindeki ceza miktarları


48.000 TL

1.200 TL


63.491 TL

1.586 TL


(o) bendindeki ceza miktarı


12.000 TL


15.872 TL


(p) bendindeki ceza miktarı


24.000 TL


31.745 TL


(r) bendindeki ceza miktarları


24.000 TL

60.000 TL


31.745 TL

79.364 TL


(s) bendindeki ceza miktarı


100 TL


129 TL


(t) bendindeki ceza miktarı


2.000.000 TL.


2.645.527 TL


(u) bendindeki ceza miktarı


2.000.000 TL


2.645.527 TL


(v) bendindeki ceza miktarı


100.000 TL den

1.000.000 TL’ye kadar


132.275 TL’den

1.322.763 TL ye kadar


(y) bendindeki ceza miktarı


100.000 TL den

1.000.000 TL’ye kadar


132.275 TL’den

1.322.763 TL ye kadar


Geçici 4 üncü maddesinin 5 inci fıkrasındaki ceza miktarları


Belediyelerde;

·            Nüfusu 100.000’den fazla olanlarda:

50.000 TL

·            Nüfusu 100.000 – 50.000 arasında olanlarda:

30.000 TL

·            Nüfusu 50.000 – 10.000 arasında olanlarda:

20.000 TL

·            Nüfusu 10.000 – 2.000 arasında olanlarda:

10.000 TL

·            Organize Sanayi Bölgelerinde:

100.000 TL

·            Bunların dışında kalan endüstri ve atıksu üreten her türlü tesiste:

60.000 TL

 


Belediyelerde;

·            Nüfusu 100.000’den fazla olanlarda:

66.136 TL

·            Nüfusu 100.000 – 50.000 arasında olanlarda:

39.682 TL

·            Nüfusu 50.000 – 10.000 arasında olanlarda:

26.454 TL

·            Nüfusu 10.000 – 2.000 arasında olanlarda:

13.226 TL

·            Organize Sanayi Bölgelerinde:

132.275 TL

·            Bunların dışında kalan endüstri ve atıksu üreten her türlü tesiste:

79.364 TL

 


 

* = Bu bentlerdeki cezalar uygulanırken nihai ceza miktarı hesaplandıktan sonra küsurat kısmı dikkate alınmayacaktır.

 

  

 

Sayfayı Kapatmak için tıklayın