2009 yılına ait ödeme emri belgeleri Konulu Yazı

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Muhasebat Genel Müdürlüğü

 

 

Sayı   : B.07.0.MGM.0.41/                                                                                                                      

Konu : 2009 yılına ait ödeme emri belgeleri

 

 

 

 

 

            Bakanlığımıza (Muhasebat Genel Müdürlüğü) intikal eden bilgilerden, harcama birimleri tarafından çeşitli nedenlerle 25/12/2009 tarihine kadar muhasebe birimine teslim edilemeyen, ancak ödeneği mevcut olan ödeme emri belgelerinin muhasebe birimleri tarafından teslim alınmadığı ve say2000i sistemine giriş yapılmadığı anlaşılmıştır.

            Buna göre, muhasebe birimlerince, harcama birimleri tarafından ödeneği olup, 25/12/2009 tarihinden sonra muhasebe birimine intikal ettirilen/ettirilecek ödeme emri belgeleri teslim alınacak ve 07/01/2010 tarihine kadar sisteme girişleri yapılacaktır. Diğer taraftan, harcama birimleri konu hakkında bilgilendirilerek, bekleyen ödeme emri belgelerinin bir an evvel muhasebe birimine teslimi sağlanacaktır.

            Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

 

 

 

 

                                                                                                                      Ömer DUMAN

                                                                                                                            Bakan a.

                                                                                                                        Genel Müdür

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAĞITIM:

Gereği

- 81 İl Valiliğine (Defterdarlık)

- Merkez Muhasebe Birimlerine

Sayfayı Kapatmak için tıklayın