DEVLET MEMURLARININ TEDAVİ YARDIMI VE CENAZE GİDERLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK31 Aralık 2009 PERŞEMBE


Resmî Gazete


Sayı : 27449 (7. Mükerrer)


YÖNETMELİK


             Karar Sayısı : 2009/15655

             Ekli “Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığının 16/11/2009 tarihli ve 21336 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 210 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 11/12/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır
DEVLET MEMURLARININ TEDAVİ YARDIMI VE CENAZE GİDERLERİ

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

             MADDE 1 – 27/7/1973 tarihli ve 7/6913 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliğine aşağıdaki madde eklenmiştir.

             “Sendika yöneticisi kamu görevlilerinin hastane sevk işlemleri

             Ek Madde 3 – 25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 18 inci maddesi kapsamında aylıksız izinli sayılanlar, yurt içindeki sağlık kurum ve kuruluşlarına, hasta yollama kağıdı olmaksızın müracaat edebilir.”

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin


Tarihi


Sayısı


11/8/1973


14622


Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'lerin


Tarihi


Sayısı


1


29/6/1975


15280


2


18/3/1983


17991


3


11/8/1999


23783


4


15/6/2001


24433


5


29/8/2002


24861


6


17/4/2003


25082


7


26/9/2006


26301


8


20/7/2007


26588
 

Sayfayı Kapatmak için tıklayın