2010/1 nolu Bütçe Uygulama Genelgesi Hakkında Duyuru

DUYURU

31.12.2009* 21383

 

Bilindiği üzere, (1) Sıra No’lu 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe

Uygulama Genelgesiyle ayrıntılı harcama programı ve finansman programları

yapılıncaya kadar genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli

idarelerin bütçelerinde yer alan ödeneklerin kullanımına ilişkin düzenlemeler

yapılmıştır.

Ancak, mahkeme harç ve giderleri ile beyiye aidatlarının ödenmesi

hususunda oluşabilecek tereddütleri gidermek amacıyla aşağıdaki açıklamanın

yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa ekli (E) İşaretli Cetvelin 47

nci sırasında “Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli

idarelerin bütçelerinin “03.4.2.01-Beyiye Aidatları” ile “03.4.2.04-Mahkeme

Harç ve Giderleri” ekonomik kodlarından yapılması gereken giderler, Ödenek

Gönderme Belgesi aranmaksızın muhasebe yetkilileri tarafından ödenir ve

gerekli ödenek ilgili kurum tarafından Maliye Bakanlığı bütçesinin

“12.01.31.00-01.1.2.66-1-09.9-Özellikli Giderleri Karşılama Ödeneği”

tertibinden talep edilir.” denilmektedir.

Bu çerçevede “03.4.2.01-Beyiye Aidatları” ile “03.4.2.04-Mahkeme

Harç ve Giderleri” ekonomik kodlarından yapılması gereken giderler, ödenek

gönderme belgesi aranmaksızın yapılacaktır.

İlgililere duyurulur.

İ.İlhan HATİPOĞLU

Bütçe ve Mali Kontrol

Genel Müdürü

Sayfayı Kapatmak için tıklayın