Degerli Kagit Satis Bedellerinin Kaydedilecegi Ekonomik Kodlara İliskin Genel Yazı

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Muhasebat Genel Müdürlüğü

 

Sayı     :B.07.0.MGM.0.20/400-04/16510                                                                30/12/2009

Konu     :

 

 

 

 

 

 

 

 

              Bilindiği üzere, 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununa ekli tabloda gösterilen değerli kağıtlardan; banka çeklerinin satış bedelleri bütçe gelirleri ekonomik sınıflandırmasının “03.01.01.03- Banka Çekleri Değerli Kağıt Bedelleri” kodunda, diğer değerli kağıt satış bedelleri ise, “03.01.01.04- Diğer Değerli Kağıt Bedelleri” kodunda izlenmektedir. Değerli kağıtların basımı için yapılan masraflar karşılığı olarak ise bütçe giderleri ekonomik sınıflandırmasının “03.02.01.05- Baskı ve Cilt Giderleri” kodu kullanılmaktadır.

              2010 yılından itibaren her bir değerli kağıt için yapılan masrafla, elde edilen gelirin ayrı ekonomik kodlarda takip edilebilmesi maksadıyla 01/01/2010 tarihinden itibaren bütçe gelirleri ekonomik sınıflandırmasından “03.01.01.04- Diğer Değerli Kağıt Bedelleri” kodu kaldırılarak ekte yer alan yeni ekonomik kodlar açılmış olup, bu tarihten itibaren ekteki kodların kullanılması gerekmektedir.

              Diğer taraftan, kaldırılan “03.01.01.04- Diğer Değerli Kağıt Bedelleri” ekonomik kodunda yer alan tahakkuk artıklarının “03.01.01.08- Noter Kağıtları Satış Bedeli” ekonomik koduna aktarılması ve yapılan tahsilatın da bu koda kaydedilmesi uygun görülmüştür.

              Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

 

 

 

 

Ömer DUMAN

                                                                                                                             Bakan a.

                                                                                                                        Genel Müdür

 

 

 

 

EK:

Liste (1 sayfa)

 

 

 

DAĞITIM :

81 İl Valiliğine (Defterdarlık)

Merkez Muhasebe Birimlerine

 

 

03.01.01.08     Noter Kağıtları Satış Bedeli

 

03.01.01.09     Pasaport Satış Bedeli

 

03.01.01.10     Yabancılar İçin İkametgah Tezkereleri Sat.Bed.

 

03.01.01.11     Nüfus Cüzdanı Satış Bedeli

 

03.01.01.12     Aile Cüzdanı Satış Bedeli

 

03.01.01.13     Sürücü Belgesi Satış Bedeli

 

03.01.01.14     Sürücü Çalışma Belgesi (Karne) Satış Bedeli

 

03.01.01.15     Motorlu Araç Trafik Belgesi Satış Bedeli

 

03.01.01.16     Motorlu Araç Tescil Belgesi Satış Bedeli

 

03.01.01.17     İş Makinesi Tescil Belgesi Satış Bedeli

 

 

Sayfayı Kapatmak için tıklayın