2009 YIL SONU İŞLEMLERİNE İLİŞKİN SAY2000İ DUYURUSU

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Muhasebat Genel Müdürlüğü

 

 

 

 

2009 YIL SONU İŞLEMLERİNE İLİŞKİN 2009/31 SAYILI SAY2000İ DUYURUSU

 

 

I- 31/12/2009 PERŞEMBE VE 04/01/2010 PAZARTESİ GÜNÜ NAKİT İŞLEMLERİ

 

1-  325- Nakit Talep ve Tahsisleri Hesabının 01.09.01 – Sosyal Güvenlik Ödemesi - Emekli Sandığı ve 01.09.02- Sosyal Güvenlik Ödemesi – SSK yardımcı hesap kodlarına alınarak 31/12/2009 Perşembe günü saat 10.30’ a kadar Hazine Müsteşarlığından talep edilen nakitler, Hazine Müsteşarlığı tarafından aynı gün içinde karşılanacaktır. Buna göre;

            - Gönderme Emri Oluşturma İşlemleri Formundan gönderme emirleri kayıtları oluşturulacak ve en geç saat 14.50 ye kadar GÖNDER-Ziraat butonuna basılarak elektronik ortamda Ziraat Bankasına gönderilecektir.

            - Bu işlemler tamamlandıktan sonra ıslak imzalı gönderme emri belgesi düzenlenerek geciktirilmeden banka şubesine teslim edilecektir.

            - 31/12/2009 Perşembe gününe ait gönderme emri kapatma kayıtları, 04/01/2010 Pazartesi günü say2000i 2009 adresinden yapılacaktır.

 

2- 325- Nakit Talep ve Tahsisleri Hesabına alınarak 31/12/2009 Perşembe günü saat 10.30 dan saat 16.00’ya kadar talep edilen nakitler, 04/01/2010 Pazartesi günü saat 9.00’da Hazine Müsteşarlığı tarafından karşılanacaktır. Nakit karşılama ve gönderme emri oluşturma işlemleri say2000i 2010 adresinden yapılacaktır.

            Ödemelerde aksamaya meydan verilmemesi bakımından, gönderme emri kayıtları aynı gün (04/01/2010 Pazartesi) bekletilmeden oluşturulacak ve elektronik ortamda en geç saat 14.50’ye kadar Ziraat Bankasına gönderilecektir. Bu işlemin akabinde, ıslak imzalı gönderme emri belgesi düzenlenerek geciktirilmeden banka şubesine teslim edilecektir.

 

3- 31/12/2009 Perşembe günü saat 16.00’dan sonra 325- Nakit Talep ve Tahsisleri Hesabına alınan tutarlara ilişkin nakit talepleri, muhasebe birimince yıl sonu işlemleri tamamlandıktan ve 2010 yılına hesap devirleri yapıldıktan sonra say2000i 2010 adresindeki Nakit Talep Formundan yapılacaktır.

 

 

 

II- 2009 YIL SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ

 

1- 2009 Yıl Sonu İşlemleri Uygulama Kılavuzları (Genel bütçe, özel bütçe), Genel Müdürlüğümüz web sitesinin http://www.muhasebat.gov.tr/destek/uygulama/klavuzlar/index. php  adresine eklenmiştir.

 

2- 2010 yılına ilişkin tahsilat ve ödeme işlemleri, 2009 yılı dönem sonu işlemlerinin tamamlanması beklenilmeksizin, 04/01/2010 Pazartesi gününden itibaren Genel Müdürlüğümüz web sitesinde bulunan 2010 Yılı say2000i  linkinden girilerek yapılacaktır. Diğer taraftan, 2009 yıl sonu işlemleri, 04/01/2009 Pazartesi gününden itibaren 2009 yılı say2000i linkinden ilgili menüye girilerek yapılacaktır.

 

3- Uygulama kılavuzunda belirtildiği üzere, 2009 yılı hesaplarının say2000i 2010 adresine devri, muhasebe birimi tarafından say2000i 2009 adresinde 2010 yılı 1 numaralı açılış kaydının oluşturulduğu günün akşamı merkez tarafından  yapılacaktır.

 

4- 2009 yılı hesaplarının kapatılarak 2010 yılına hatasız ve doğru bir şekilde devir yapılmasını teminen, muhasebe yetkilileri tarafından  hesap ve mizan kontrolleri mutlaka yapılacaktır. Buna göre; Raporlar/Muhasebe Birimleri Kontrol Raporları içinden;

-          Muhasebe Birimleri Kontrol Raporları

-          Yevmiye Bazında Ters Bakiye Veren Hesaplar

-          Mizan Kontrol Raporları

-          Tertip Girilen Hesaplar Kontrol Cetvelleri

Raporları alınarak, özellikle 103- Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı, 140-Kişilerden Alacaklar Hesabı,  325-Nakit Talep ve Tahsisleri Hesabı, 333 – Emanetler Hesabı, 160- İş Avans ve Kredileri Hesabı, 161- Personel Avansları Hesabı, 162- Bütçe Dışı Avans ve Krediler Hesabı, 323, Bütçeleştirilmiş Borçlar Hesabı, 361-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı detaylıca kontrol edilecektir.

 

            Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

 

 

                                                                                                          Ömer DUMAN

                                                                                                             Genel Müdür

 

 

 

 

 

.... / .... /2009   D.M.Uzman               :B. ARSLAN  ..................

.... / .... /2009   Şube Ynt( D.M.Uzm) :H. AYDIN    ..................

.... / .... /2009   Daire Başkanı              :M.VAROL   ..................

       .... / .... /2009   Gn.Md.Yard.               :R.KULAK    ..................

 

Sayfayı Kapatmak için tıklayın