Bir kısım vergilerin tutar ve oranlarının tesbiti Hak. 2009/15725 nolu B.K.Kararı


31 Aralık 2009 PERŞEMBE


Resmî Gazete


Sayı : 27449


BAKANLAR KURULU KARARI


Karar Sayısı : 2009/15725

             Motorlu taşıtlar vergisi tutarları, bazı mallara uygulanan özel tüketim vergisi oranları, maktu ve asgari maktu vergi tutarları ile harçlar ve damga vergisi nispet ve tutarlarının belirlenmesine ilişkin ekli Karar’ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 29/12/2009 tarihli ve 1058 sayılı yazısı üzerine, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 10 uncu, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun mükerrer 30 uncu, 492 sayılı Harçlar Kanununun mükerrer 138 inci, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 11 inci, 12 nci ve geçici 6 ncı maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 29/12/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

(I) SAYILI LİSTE İÇİN TIKLAYINIZ.


Sayfayı Kapatmak için tıklayın