KARAYOLU TAŞIMACILIK MALİ SORUMLULUK SİGORTASI TARİFE VE TALİMATINDA DEĞİŞİKLİK29 Aralık 2009 ÇARŞAMBA


Resmî Gazete


Sayı : 27448


TEBLİĞ


Devlet Bakanlığından:

ZORUNLU KARAYOLU TAŞIMACILIK MALİ SORUMLULUK SİGORTASI

TARİFE VE TALİMATINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN

TARİFE VE TALİMAT

             MADDE 1– 18/6/2008 tarihli ve 26910 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatının ekinde yer alan tablolar aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

EK

 

Tablo 1

1/3/2010 tarihinden itibaren uygulanacak asgari sigorta teminatlarıTaşıtın Türü


Teminatlar (TL)


A- Tedavi Gideri


B-Sakatlanma ve Ölüm


Kişi Başına


Kaza Başına


Kişi Başına


Kaza Başına


Otomobil


175.000


1.225.000


175.000


1.225.000


Minibüs (8-14 koltuk)*


175.000


2.450.000


175.000


2.450.000


Otobüs (15-29 koltuk)*


175.000


5.075.000


175.000


5.075.000


Otobüs (30 ve üstü koltuk)*


175.000


8.750.000


175.000


8.750.000


*Yolcu koltuk sayılarıdır.

 

Tablo 2 1/1/2011 tarihinden itibaren uygulanacak asgari sigorta teminatlarıTaşıtın Türü


Teminatlar (TL)


A- Tedavi Gideri


B-Sakatlanma ve Ölüm


Kişi Başına


Kaza Başına


Kişi Başına


Kaza Başına


Otomobil


200.000


1.400.000


200.000


1.400.000


Minibüs (8-14 koltuk)**


200.000


2.800.000


200.000


2.800.000


Otobüs (15-29 koltuk)**


200.000


5.800.000


200.000


5.800.000


Otobüs (30 ve üstü koltuk)**


200.000


10.000.000


200.000


10.000.000


**Yolcu koltuk sayılarıdır.

 

             MADDE 2 – Bu Tarife ve Talimat yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Sayfayı Kapatmak için tıklayın