ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERİNDEN ALINACAK MUAYENE VE DAMGALAMA ÜCRET YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK


29 Aralık 2009 ÇARŞAMBA


Resmî Gazete


Sayı : 27448


YÖNETMELİK


Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERİNDEN ALINACAK MUAYENE VE

DAMGALAMA ÜCRET YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 8/2/1989 tarihli ve 20074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Ücret Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde yer alan muayene ve damgalama ücretleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

   "ÖLÇÜ ALETİNİN CİNSİ                                                                     ÜCRETİ (TL-Kr/Adet)

   1. UZUNLUK ÖLÇÜLERİ

   1.1. Sınıf I Uzunluk Ölçüleri

   1.1.1. Anma uzunluğu 20 metreye kadar olanlar (20 metre dâhil)                                          36 Kr

   1.1.2. Anma uzunluğu 20 metrenin üzerinde olanlar                                                              56 Kr

   1.2. Sınıf II ve III Uzunluk Ölçüleri                                                                                          

   1.2.1. Anma uzunluğu 2 metreye kadar olanlar (2 metre dâhil)                                              26 Kr

   1.2.2. Anma uzunluğu 2 metre-5 metre arasında olanlar (5 metre dâhil)                                26 Kr

   1.2.3. Anma uzunluğu 5 metre-20 metre arasında olanlar (20 metre dâhil)                            31 Kr

   1.2.4. Anma uzunluğu 20 metrenin üzerinde olanlar                                                              36 Kr

   1.3. Tek parçalı veya katlanabilir uzunluk ölçüleri (1 metre – 2 metre)                     36 Kr

   1.4. Kumpaslar 1 metreye kadar (1 metre dâhil)                                                             77 Kr

   1.5. Mikrometreler                                                                                                             1,5 TL

   2. HACİM ÖLÇEKLERİ

   2.1. Yağ ölçekleri

   2.1.1. Hacmi 1 litreye kadar olanlar (1 litre dâhil)                                                                  46 Kr

   2.1.2. Hacmi 2-5 litre arasında olanlar (5 litre dâhil)                                                              87 Kr

   2.1.3. Hacmi 10 litre ve daha yukarısı olanlar                                                                          2 TL

   2.2. Ölçü Etalonları (Akaryakıtlar için)

   2.2.1. Hacmi 10 litreye kadar olanlar (10 litre dâhil)                                                            3,1 TL

   2.2.2. Hacmi 20 litre olanlar                                                                                                     5 TL

   2.2.3. Hacmi 50-100 litre olanlar (100 litre dâhil)                                                                 8,6 TL

   2.2.4. Hacmi 100 litre den fazla olanlar                                                                              17,4 TL

   2.3. Kuru Daneli Madde Ölçekleri

   2.3.1. Hacmi 5 litreye kadar olanlar (5 litre dâhil)                                                                  61 Kr

   2.3.2. Hacmi 10-50 litre olanlar (50 litre dâhil)                                                                      87 Kr

   2.3.3. Hacmi 100 litre olanlar                                                                                                1,2 TL

   3. ŞİŞELER

   3.1. Beher Kalıp İçin                                                                                                         258 TL

   4. KÜTLE ÖLÇÜLERİ

   4.1. M3, M2 Sınıfı Kütleler

   4.1.1. 50 grama kadar olanlar (50 gram dâhil)                                                                         87 Kr

   4.1.2. 100 gram-5 kilogram arasında olanlar (5 kilogram dâhil)                                             1,2 TL

   4.1.3. 10 kilogram-20 kilogram olanlar                                                                                  1,8 TL

   4.1.4. 50 kilogramdan fazla olanlar (50 kilogram dâhil)                                                        2,6 TL

   4.2. M1 Sınıfı Kütleler

   4.2.1. 1 kilograma kadar olanlar (1 kilogram dâhil)                                                                 87 Kr

   4.2.2. 2 kilogram-20 kilogram arasında olanlar (20 kilogram dâhil)                                       1,8 TL

   4.2.3. 50 kilogram olanlar                                                                                                      3,1 TL

   4.2.4. 500 kilogram olanlar                                                                                                    7,5 TL

   4.2.5. 1000 kilogram olanlar                                                                                                12,6 TL

   4.3. F1 ve F2 Sınıfı Kütleler

   4.3.1. 100 grama kadar olanlar (100 gram dâhil)                                                                   2,6 TL

   4.3.2. 200 gram-1 kilogram arasında olanlar (1 kilogram dâhil)                                             3,1 TL

   4.3.3. 2 kilogram-20 kilogram arasında olanlar (20 kilogram dâhil)                                       3,7 TL

   4.3.4. 50 kilogramdan fazla olanlar (50 kilogram dâhil)                                                        6,3 TL

   4.4. E2 Sınıfı Kütleler

   4.4.1. 50 grama kadar olanlar (50 gram dâhil)                                                                       3,1 TL

   4.4.2. 100 gram-1 kilogram arasında olanlar (1 kilogram dâhil)                                             3,7 TL

   4.4.3. 2 kilogram-10 kilograma kadar olanlar                                                                        4,4 TL

   4.4.4. 10 kilogramdan fazla olanlar (10 kilogram dâhil)                                                        6,3 TL

   4.5. Karat Kütleler                                                                                                           18,4 TL

   4.6. Kütle Setleri (Bütün sınıflar için)                                                                         32,7 TL

   5. TERAZİLER

   5.1. I Sınıf Teraziler

   5.1.1. Mekanik Teraziler                                                                                                    18,9 TL

   5.1.2. Elektronik Teraziler                                                                                                  24,5 TL

   5.2. II Sınıf Teraziler

   5.2.1. Mekanik Teraziler                                                                                                      7,4 TL

   5.2.2. Elektronik Teraziler                                                                                                  18,9 TL

   5.3. III ve IV Sınıf Teraziler

   5.3.1. Mekanik Teraziler                                                                                                            

   5.3.1.1. Maksimum kapasitesi 5 kilograma kadar olan teraziler

   (5 kilogram dâhil)                                                                                                                  4,4 TL

   5.3.1.2. Maksimum kapasitesi 5 kilogram-50 kilogram arasında olanlar

   (50 kilogram dâhil)                                                                                                                6,8 TL

   5.3.1.3. Maksimum kapasitesi 50 kilogram-350 kilogram arasında olanlar

   (350 kilogram dâhil)                                                                                                                 8 TL

   5.3.1.4. Maksimum kapasitesi 350 kilogram-1500 kilogram arasında olanlar

   (1500 kilogram dâhil)                                                                                                         13, 8 TL

   5.3.1.5. Maksimum kapasitesi 1500 kilogram-2900 kilogram arasında olanlar

   (2900 kilogram dâhil)                                                                                                          21,5 TL

   5.3.1.6. Maksimum kapasitesi 2900 kilogram-12.000 kilogram arasında olanlar

   (12.000 kilogram dâhil)                                                                                                       29,6 TL

   5.3.1.7. Maksimum kapasitesi 12.000 kilogram-30.000 kilogram arası olanlar

   (30.000 kilogram dâhil)                                                                                                       54,2 TL

   5.3.1.8. Maksimum kapasitesi 30.000 kilogramın üzerinde olanlar                                    86,4 TL

   5.3.2. Elektronik Teraziler

   5.3.2.1. Maksimum kapasitesi 5 kilograma kadar olan teraziler

   (5 kilogram dâhil)                                                                                                                11,2 TL

   5.3.2.2. Maksimum kapasitesi 5 kilogram-50 kilogram arası olanlar

   (50 kilogram dâhil)                                                                                                              17,4 TL

   5.3.2.3. Maksimum kapasitesi 50 kilogram-350 kilogram arasında olanlar

   (350 kilogram dâhil)                                                                                                            21,5 TL

   5.3.2.4. Maksimum kapasitesi 350 kilogram-1500 kilogram arasında olanlar

   (1500 kilogram dâhil)                                                                                                          24,5 TL

   5.3.2.5. Maksimum kapasitesi 1500 kilogram-2900 kilogram arasında olanlar

   (2900 kilogram dâhil)                                                                                                          32,2 TL

   5.3.2.6. Maksimum kapasitesi 2900 kilogram-12.000 kilogram arasında olanlar

   (12.000 kilogram dâhil)                                                                                                       57,2 TL

   5.3.2.7. Maksimum kapasitesi 12.000 kilogram-30.000 kilogram arasında olanlar

   (30.000 kilogram dâhil)                                                                                                       66,4 TL

   5.3.2.8. Maksimum kapasitesi 30.000 kilogramın üzerinde olan                                      115,5 TL

   5.4 Otomatik Teraziler (Demiryolu raylarında bulunan teraziler)                       143,1 TL

   5.5. Hububat Muayene Aletleri                                                                                                  

   5.5.1. 2 kilograma kadar olanlar (2 kilogram dâhil)                                                               4,4 TL

   5.5.2. 2 kilogramdan fazla olanlar                                                                                         6,8 TL

   6. GAZ SAYAÇLARI

   6.1. G4 Sınıfına kadar olan gaz sayaçları (G4 dâhil)                                                             4,4 TL

   6.2. G6 Sınıfı sayaçlar                                                                                                           4,4 TL

   6.3. G10 - G25 sınıfı sayaçlar                                                                                               5,6 TL

   6.4. G40 - G65 sınıfı sayaçlar                                                                                               8,6 TL

   6.5. G100 - G160 sınıfı sayaçlar                                                                                         12,6 TL

   6.6. G250 - G400 sınıfı sayaçlar                                                                                            16 TL

   6.7. G650 - G1600 sınıfı sayaçlar                                                                                       20,4 TL

   6.8. G2500 - G6500 sınıfı sayaçlar                                                                                     24,5 TL

   6.9. G10000 ve üstü                                                                                                           35,8 TL

   6.10 G4 sınıfına kadar ön ödemeli doğalgaz sayaçları                                                           4,9 TL

   6.11. Rotary tipi ön ödemeli doğalgaz sayaçları                                                                    25 TL

   6.12. Basınç düşürme istasyonlarındaki ölçüm ekipmanları

   (orifis plakalar)                                                                                                                   35,8 TL

   7. SU SAYAÇLARI

   7.1. Anma debisi (Qn) 10 m3/h’e kadar olan sayaçlar                                                            87 Kr

   7.2. Anma debisi (Qn) 10 m3/h - 50 m3/h olan sayaçlar                                                      1,8 TL

   7.3. Anma debisi (Qn) 50 m3/h - 100 m3/h olan sayaçlar                                                    3,7 TL

   7.4. Anma debisi (Qn) 25 m3/h’e kadar olan kombine su sayaçları                                      4,4 TL

   7.5. Anma debisi (Qn) 25 m3/h’den fazla olan kombine su sayaçları                                      8 TL

   7.6. Ön ödemeli ev tipi su sayaçları(10 m3/h dâhil)                                                             2,6 TL

   7.7. Ön ödemeli sanayi tipi su sayaçları (10 m3/h üstü)                                                      4,9 TL

   8. AREOMETRELER                                                                                                          3,1 TL

   9. ELEKTRİK SAYAÇLARI                                                                                                         

   9.1. Tek fazlı mekanik elektrik sayaçları                                                                              2,6 TL

   9.2. Üç fazlı mekanik elektrik sayaçları                                                                                3,1 TL

   9.3. Mekanik reaktif enerji sayaçları                                                                                     3,1 TL

   9.4. Tek fazlı etalon sayaçlar                                                                                                 16 TL

   9.5. Üç fazlı etalon sayaçlar                                                                                                   23 TL

   9.6. Tek fazlı elektronik sayaçlar                                                                                          2,6 TL

   9.7. Üç fazlı elektronik sayaçlar                                                                                           3,1 TL

   9.8. Elektronik aktif/reaktif (Kombimetre) sayaçlar                                                           19,4 TL

   10. ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİ

   10.1. Akım Transformatörleri

   10.1.1. Alçak gerilim akım transformatörleri                                                                        2,2 TL

   10.1.2. Orta gerilim akım transformatörleri                                                                           23 TL

   10.1.3. Yüksek gerilim akım transformatörleri                                                                    34,2 TL

   10.2. Gerilim Transformatörleri

   10.2.1. Primer 1200 Volta kadar olan transformatörler                                                        5,7 TL

   10.2.2. Primer 1200-36000 Volt arası olan transformatörler                                                 23 TL

   10.2.3. Primer 36000 Volttan yukarı olan transformatörler                                             114,5 TL

   11. TAKSİMETRE VE NAKLİMETRELER

   11.1. Taksimetre ve naklimetre bekleme ve tur                                                                    9,2 TL

   12. LPG SAYAÇLARI

   12.1. LPG sayaçları

   (Qmax=80 litre/dakikaya kadar olan sayaçlar)                                                                       23 TL

   12.2. Tanker sayaçları

   (Qmax=500 litre/dakikaya kadar olan sayaçlar)                                                                  35,8 TL

   12.3. Depo tipi sayaçlar

   (Qmax=500 litre/dakikadan büyük sayaçlar için)                                                                  71 TL

   12.4. LPG sayaçları kontrol etalonu (Mastermetre)                                                           29,6 TL

   13. SU SATIŞ POMPALARI                                                                                           12,3 TL

   14. AKARYAKIT SAYAÇLARI

   14.1. Servis tipi akaryakıt sayaçları

   (Qmax=120 litre/dakikaya kadar olan sayaçlar)                                                                  23,5 TL

   14.2. Tanker tipi akaryakıt sayaçları

   (Qmax= 750 litre/dakikaya kadar olan sayaçlar)                                                                 37,3 TL

   14.3. Depo tipi akaryakıt sayaçları

   (Qmax = 750 litre/dakikadan büyük olan sayaçlar için)                                                         71 TL

   15. SÜT SAYAÇLARI

   15.1 Tanker tipi sayaçlar                                                                                                    37,3 TL

   15.2 Depo tipi sayaçlar                                                                                                      60,3 TL

   16. SIKIŞTIRILMIŞ VE SIVILAŞTIRILMIŞ OTO DOĞALGAZ SAYAÇLARI       37,3 TL

   17. SIVILARIN VEYA GAZLARIN KÜTLESEL ÖLÇÜMÜNÜ YAPAN

   SİSTEMLER

   17.1 Akaryakıtın kütlesel ölçümünü yapan cihazlar                                                          37,3 TL

   17.2 LPG’nin kütlesel ölçümünü yapan cihazlar                                                                37,3 TL

   18. MOTORLU TAŞIT LASTİKLERİNİN HAVA BASINCI ÖLÇÜMÜNDE

   KULLANILAN CİHAZLAR                                                                                                6,1 TL

   19. AYAR İSTASYONLARI

   19.1. Elektrik sayaçları ayar istasyonları

   19.1.1. Monofaze Sayaçlar için                                                                                          71,5 TL

   19.1.2. Trifaze Sayaçlar için                                                                                             127,8 TL

   19.1.3. Elektronik sayaçlar için                                                                                         148,2 TL

   19.2. Su sayaçları ayar istasyonları

   19.2.1. Anma debisi Qn= 10 m3/h’e kadar olan sayaçlar için                                             61,3 TL

   19.2.2. Anma debisi 10 m3/h’den büyük olan sayaçlar için                                               86,9 TL

   19.3. Doğalgaz sayaçları ayar istasyonu                                                                      163,5 TL

   20. KARIŞTIRICI ÖLÇEKLER                                                                                         5,7 TL

   21. YÜK VE SARNIÇLI VAGONLAR                                                                                 8 TL

   22. ÖLÇÜ OLARAK KULLANILAN TAŞITLAR (VAGONETLER)                             5,7 TL

   Sadece tamir, imalat veya ithalat sonrası ilk muayenede olmak üzere, muayenesi talep edilen ölçü ve ölçü aletlerinin Beyannamede belirtilen sayısına göre adet başına yukarıdaki tarifelerin;

   0 - 20 adet için % 100’ü

   21 - 100 adet için % 80’i

   101 - 500 adet için % 70’i

   501 - 1000 adet için % 60’ı

   1000 adetten fazlası için % 40’ı

             oranında muayene ve damga ücreti alınır."

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik 1/1/2010 tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

  

Sayfayı Kapatmak için tıklayın