DERNEKLER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK


29 Aralık 2009 ÇARŞAMBA


Resmî Gazete


Sayı : 27448


YÖNETMELİK


İçişleri Bakanlığından:

DERNEKLER YÖNETMELİĞİNDE  DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 31/3/2005 tarihli ve 25772 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dernekler Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

  

Sayfayı Kapatmak için tıklayın