Gelir İdaresi Başkanlığının Basın Duyurusu

                                            24 Aralık 2009


BASIN DUYURUSU

Otomotiv sektöründe satış işlemlerinin Aralık ayının son günlerinde yoğunlaştığı göz önüne alınarak, vergi dairelerinde meydana gelmesi muhtemel sıkışıklığın önlenmesi ve mükelleflere kolaylık sağlamak amacıyla;

Ankara, İstanbul, İzmir, Adana ve Bursa il merkezlerindeki motorlu taşıtlar vergisini tahsile yetkili vergi daireleri 26 Aralık 2009 Cumartesi günü saat 17.00’ye kadar açık bulundurulacaktır.

Diğer taraftan; Ankara, İstanbul, İzmir, Adana ve Bursa illerinin ilçeleri ile diğer il merkezleri ve ilçelerdeki motorlu taşıtlar vergisini tahsile yetkili vergi dairelerinin yukarıda belirtilen tarihte açık bulundurulması konusunda Vergi Dairesi Başkanları / İl Defterdarları yetkili kılınmıştır.

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.

 
 

Sayfayı Kapatmak için tıklayın