Trafik Kazazedelerine Verilen Tedavi Hizmet Bedellerinin Takip ve Tahsilinde ICD Kodlarının Kullanılması Hk. Yazı

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Muhasebat Genel Müdürlüğü

 

 

Sayı   : B.07.0.MGM.0.23/115

Konu : Trafik Kazazedelerine Verilen Tedavi Hizmet Bedellerinin

 Takip ve Tahsilinde ICD Kodlarının Kullanılması                                                            

 

 

 

......................VALİLİĞİNE

(Defterdarlık)

 

 

Bilindiği üzere, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun Sağlık Bakanlığı’nın görev ve yetkilerinin düzenlendiği 8 inci maddesinde, “Üniversitelere bağlı hastaneler ve diğer bütün resmi ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, acil olarak kendilerine getirilen trafik kazası geçirmiş kişilere, Sağlık Bakanlığı tarifesini uygulamak suretiyle, vermiş oldukları hizmetlerin bedelinin tamamını yükümlü sigorta şirketlerinden tahsil ederler.” hükmüne yer verilmiştir.

Ancak, Bakanlığımıza intikal eden bilgilerden, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu gereğince; trafik kazası sonucu hastanelerde ayakta veya yatarak tedavi gören trafik kazazedelerinin tedavi hizmet bedellerinin faturalandırmalara esas belgelerde, trafik kazası ICD kodları yerine diğer tedavi kodlarının girildiği, bunun neticesinde sigorta şirketlerinden tahsilat yapılması yerine, Sosyal Güvenlik Kurumundan tahsilat yapıldığı anlaşılmıştır.

Kamu kaynaklarının israfına neden olunmaması ve trafik kazası geçirmiş kişilere verilen tedavi hizmet bedellerinin yükümlü sigorta şirketlerinden tahsil edilebilmesi için, düzenlenecek belgelere ICD kodlarının girilmesi gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini ve gereğinin yapılması için yazımızın İl Sağlık Müdürlükleri aracılığıyla hastane döner sermaye işletmelerine ve bünyesinde hastane bulunan Üniversite Rektörlükleri ile söz konusu döner sermaye işletmelerine hizmet veren döner sermaye saymanlıklarına iletilmesini rica ederim.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      Naci AĞBAL

                                                                                                                           Bakan a.

                                                                                                                          Müsteşar    

 

 

 

DAĞITIM:

81 İl Valiliğine  (Defterdarlık)

Sayfayı Kapatmak için tıklayın