6 Sıra Nolu 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Genelgesine İlişkin Duyuru

 


DUYURU

 

        (6) Sıra Nolu 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Genelgesine ilişkin olarak ortaya çıkan tereddütleri gidermek üzere aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur:

1.      İdareler, tedavi ve ilaç giderleri ile tedavi yolluklarına ilişkin giderlerin herhangi bir gecikmeye meydan verilmeksizin ödenmesi amacıyla gerekli tedbirleri alacaklardır. Bu kapsamda, öncelikle mevcut ödeneklerinden tenkis-ödenek gönderme ve bütçe içi aktarma işlemleri ile ödenek temin ederek ödemeleri gerçekleştireceklerdir.

2.      Diğer taraftan, ödenek yokluğu nedeniyle ödenemeyen tedavi ve ilaç giderleri ile tedavi yolluklarına ilişkin ödeme belgeleri ödeme emrine bağlanarak muhasebe birimlerine intikal ettirilecek, muhasebe birimleri de bu tutarları bütçeleştirilmiş borçlar hesabına alacaklardır. Harcama tahminlerinin gerçekçi yapılması ve ödenek ihtiyacının doğru tespit edilebilmesi için birikmiş gider belgelerinin bekletilmeksizin 7 Aralık 2009 tarihine kadar muhasebe birimine aktarılması gerekmektedir.

3.      Bu tarihten sonra da ortaya çıkacak söz konusu giderlere ilişkin belgeler yukarıda belirtildiği şekilde 25/12/2009 Cuma günü mesai bitimine kadar muhasebe birimlerine intikal ettirilecek, muhasebe birimleri de bu tutarları bütçeleştirilmiş borçlar hesabına alacaklardır.
4.    25/12/2009-15/01/2010 tarihleri arasında idarelerce karşılanması gereken tedavi ve ilaç giderleri ile tedavi yolluklarına ilişkin ödemelerin 2010 Yılı Bütçesinden gerçekleştirilmesi için gerekli tedbirler alınmıştır. 

        İlgililere duyurulur.


Sayfayı Kapatmak için tıklayın