Aralık ayı hazine yardımlarına ilişkin duyuru
DUYURU

19.11.2009 * 16230

Bilindiği üzere, özel bütçeli idarelerin bloke tutulan hazine yardımlarının kullanılabilir

duruma getirilmesi, söz konusu idarelerin talebi üzerine, aylık nakit ihtiyaçlarının

Bakanlığımızca değerlendirilerek, AFP revize işlemi yapılmak suretiyle gerçekleştirilmekte,

bu çerçevede, söz konusu idarelerce ay sonu kasa, banka, avans, emanet durumları ve diğer

likit değer ve nakdi yükümlülüklere ilişkin verilerin yanı sıra ilgili ay harcama ve gelir

tahminlerini içeren gerekçeli bir yazıyla hazine yardımı revizesi talepleri Bakanlığımıza

gönderilmektedir.

Bu itibarla, yükseköğretim kurumlarınca Aralık ayı hazine yardımlarına ilişkin

taleplerin güncellenerek, “Hazine Yardımı Talep Tablosu” doldurulmak suretiyle

1/12/2009 tarihine kadar Bakanlığımıza iletilmesi (elektronik posta veya faks yoluyla)

gerekmektedir.

İlgili yükseköğretim kurumlarına duyurulur.

İ.İlhan HATİPOĞLU

Bütçe ve Mali Kontrol
Genel Müdürü

Sayfayı Kapatmak için tıklayın