MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
20 Kasım 2009 CUMA


Resmî Gazete


Sayı : 27412


YÖNETMELİK


                Millî Eğitim Bakanlığından:

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 8/3/2008 tarihli ve 26810 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

             “Ruhsat iptali

             GEÇİCİ MADDE 6 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce özel öğretim kurumları adına valiliklerce düzenlenen ruhsatnameler, 31/12/2009 tarihi itibariyle iptal edilir.”

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin


Tarihi


Sayısı


8/3/2008


26810


Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’lerin


Tarihi


Sayısı


1-


                     31/7/2009


27305


2-


                    30/10/2009


27391 

Sayfayı Kapatmak için tıklayın