VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 392)


14 Kasım 2009 CUMARTESİ


Resmî Gazete


Sayı : 27406


TEBLİĞ


Maliye Bakanlığından:

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 392)

             Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasında “Yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Üretici Fiyatları Genel Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranıdır. Bu oran Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilir.” hükmü yer almaktadır.

             Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2009 yılı için % 2,2 (iki virgül iki) olarak tespit edilmiştir.

             Öte yandan, bu konuda daha önce yayımlamış olan tebliğler de yürürlükte bulunmaktadır.

             Tebliğ olunur.

 


 

Sayfayı Kapatmak için tıklayın