Genel Yönetim Kapsamına İlk Defa Alınan Kamu Kurumlarına İlişkin Genel Yazı

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Muhasebat Genel Müdürlüğü

 

 

Sayı : B.07.0.MGM.0.50                                                                                 09.11.2009*13872

Konu: Genel Yönetim Kapsamına İlk Defa Alınan Birimler.

 

 

 

 

Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kanunun 52 nci maddesi hükümleri çerçevesinde hazırlanan 2 Sıra Nolu Genel Yönetim Mali İstatistikleri Genel Tebliğine göre belirlenen Genel Yönetim Sektörü kapsamına ilk defa alınan kamu idarelerinin mali istatistiklerinin derlenmesi amacıyla, Bakanlığımız tarafından 4 sıra nolu Genel Yönetim Mali İstatistikleri Genel Tebliği 19/09/2009 tarih ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Bu bağlamda Genel Yönetim Sektörü kapsamına ilk defa alınan kurumların mali verilerinin derlenmesi ve KBS Sistemine alınmasına ilişkin gerekli yazılım çalışmaları da tamamlanmıştır.

 Buna göre; Genel Yönetim Kapsamına ilk defa alınan Kamu Kurum ve Kuruluşları kullanacakları uygulama yazılımına erişim şifresi ve kullanıcı kodlarını ekli listedeki kurum karşısında belirtilen muhasebe birimlerinden alacaklardır. Muhasebe birimlerince yapılacak yetkilendirme işlemlerinde ise aşağıda belirtilen hususlar dikkate alınacaktır.

1- Sisteme giriş ve yetkilendirmeyle ilgili işlemler muhasebe yetkililerinin yönetim ve sorumluluğunda olacaktır.

 

2- Sistemi yeni kullanacak personele ilişkin yetkilendirme talepleri, ilgili kurum tarafından yazımız ekinde belirtilen muhasebe birimlerine, kullanıcıların adı, soyadı, unvanı, T.C. kimlik numarası ve “kişisel” elektronik posta adresleri belirtilerek resmi yazıyla yapılacaktır. Bir gruba ait olan elektronik posta adresleri kesinlikle kabul edilmeyecektir. Bildirilen elektronik posta adreslerinin kurumsal uzantılı olması gerekmektedir. Kurumsal elektronik posta adresi olmayan kurumlar resmi yazıda bu hususu belirtmek şartıyla kişilere ait özel elektronik posta adresi bildirebileceklerdir. Elektronik posta adresinin yanlış bildirilmesi dolayısıyla, ilgisiz kişilerin eline geçen şifrelerden doğacak sorumluluk, bu bilgileri yanlış verenlere ait olacaktır.

 

3- Görevinden herhangi bir nedenle ayrılan personelin yetkilerinin iptal edilebilmesi için ilgili kurum bu konuyu resmi yazı ile muhasebe birimine bildirecek ve gereği muhasebe yetkililerince yerine getirilecektir. Bu bilgilerin bildirilmemesinden doğacak sorumluluk ilgili kuruma ait olacaktır. Kurum tarafından görevinden ayrıldığı resmi yazı ile bildirilmesine karşın, kullanıcıların yetki iptalinin yapılmaması durumunda doğacak sorumluluk ise, muhasebe yetkililerine ait olacaktır.

 

4- Yetki verme sürecinin daha hızlı ve aktif işleyebilmesi için kurumlar resmi yazılarını beş (5) gün içerisinde göndermek kaydıyla, faks yoluyla muhasebe birimlerine yetkilendirme talebinde bulunabileceklerdir.

 

 

 

 

5- Muhasebe birimleri ve kurumlar  http://www.kbs.gov.tr internet adresinden sisteme giriş yapacaklardır.

 

6- Muhasebe birimleri yetkilendirme işlemlerinde Muhasebat Genel Müdürlüğünce hazırlanan (http://www.muhasebat.gov.tr/destek/uygulama/kbs/index.php ) yetkilendirme kılavuzunu dikkate alacaklardır. Kurumların yetkilendirme işlemleriyle ilgili yaşayacağı sorunlar öncelikle muhasebe birimlerince çözümlenecek, gerekli kontroller yapıldıktan sonra çözümlenemeyen sorunlar için kimlik@muhasebat.gov.tr adresine muhasebe birimlerince elektronik posta gönderilecektir.

 

7- Yetkilendirmeyle ilgili evraklar muhasebe birimlerinde dosyalanıp, saklanacak ve muhasebe yetkilileri arasındaki devirlerde bunların da devir-teslimi yapılacaktır.

 

Yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde; ekli listede yer alan muhasebe birimlerince gerekli tedbirler alınacak olup, veri girişleriyle ilgili olarak ekli listedeki Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla ivedilikle irtibata geçilmesi, yetkilendirme işlemlerine başlanılması ve işlemlerin 20/11/2009 tarihine kadar sonuçlandırılması gerekmektedir.

 

 Bilgi edinilmesi ve gereğini arz / rica ederim.       

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                Ömer DUMAN

                                                                                                                       Bakan a.

                                                                                                                  Genel Müdür

 

 

 

 

 

DAĞITIM:                                                                                                  

-81 İl Defterdarlığı

-Ekli listede yer alan kurumlar

                                                                                             

 

Sayfayı Kapatmak için tıklayın