TÜTÜN MAMULLERİ VE ALKOLLÜ İÇKİLERDE BANDROLLÜ ÜRÜN İZLEME SİSTEMİ GENEL TEBLİĞİ
7 Kasım 2009 CUMARTESİ


Resmî Gazete


Sayı : 27399


TEBLİĞ


Maliye Bakanlığından:

TÜTÜN MAMULLERİ VE ALKOLLÜ İÇKİLERDE BANDROLLÜ

ÜRÜN İZLEME SİSTEMİ GENEL TEBLİĞİ

SERİ NO: 6

             1- Giriş

             213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin 6 numaralı bendinde yer alan yetkiye istinaden Bakanlığımızca uygulamaya konulan Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi (ÜİS) ile ilgili olarak, (1)1 Seri No’lu Genel Tebliğde değişiklikler yapan (ÜİS) Genel Tebliğleri ile ilave düzenlemeler içeren (5)2 Seri No’lu Genel Tebliğ bugüne kadar yayımlanmış durumdadır.

             Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi  ile ilgili olarak; 5.000 cl ve 5.000 cl’den küçük ambalajlı bira (şişe ve kutu ambalajlı bira hariç) üretim ve ithalatında fermente alkollü içki bandrolü uygulamasına geçiş, yıllandırma amacıyla üretilen ve bekletilen şaraplarda bandrol uygulaması ile Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) tarafından verilen izin, satış ve/veya yetki belgelerinin; üretici ve ithalatçıların işi bırakmaları veya mevzuat ihlali nedeniyle TAPDK’ca iptali suretiyle faaliyetlerinin sonlanması üzerine geri alınmasını takiben, kullanılmamış bandrollerin geri alımına ilişkin düzenlemeler, bu Tebliğin konusunu oluşturmaktadır.

             Bu kapsamda; (1) Seri No’lu Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Genel Tebliği ile (5) Seri No’lu Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Genel Tebliğinin bazı bölümlerinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

Tebliğin Tamamına Ulaşmak İçin Tıklayınız.

Sayfayı Kapatmak için tıklayın