AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİNDE DEĞİŞİKLİK
28 Ekim 2009 ÇARŞAMBA


Resmî Gazete


Sayı : 27390


TEBLİĞ


Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:

AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TARİFE

             MADDE 1 – 19/12/2008 tarihli ve 27085 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin ikinci kısım birinci bölümüne (4) numaralı bend eklenmiştir.

             “4. Vergi Mahkemelerinde takip edilen dava ve işler için

             a) Duruşmasız ise                              500,00-TL.

             b) Duruşmalı ise                                750,00-TL.”        

             MADDE 2 – Bu Tarife yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  

Sayfayı Kapatmak için tıklayın