K.İ.T. ve bağlı ortaklıklarının, 2010 yılına ait Genel Yatırım ve Finansman Programı


17 Ekim 2009 CUMARTESİ


Resmî Gazete


Sayı : 27379 (Mükerrer)


BAKANLAR KURULU KARARI


Karar Sayısı : 2009/15514

Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının, 2010 yılına ait Genel Yatırım ve Finansman Programının, ekli Kararda belirtildiği şekilde tespiti; 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 29 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 12/10/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

12/10/2009 TARİHLİ VE 2009/15514 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

 

KARAR

Ulaşmak İçin Tıklayınız.

Sayfayı Kapatmak için tıklayın