MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK










17 Ekim 2009 CUMARTESİ


Resmî Gazete


Sayı : 27379


YÖNETMELİK


             Karar Sayısı : 2009/15480

             Ekli “Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığının 31/8/2009 tarihli ve 14826 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 211 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 29/9/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 14/9/1991 tarihli ve 91/2268 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğine ekli (I) sayılı Cetvelin (19) numaralı sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "19 Resmi Kıyafet Taşıyan Personel (İtfaiye, Zabıta, Bando, Orkestra Personeli ile İnfaz ve Koruma Memuru, Orman Muhafaza Memuru, Muhafaza Memuru, Kolcu, Gemi Adamı, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Gümrük Sahasında Görevli Gümrük Memurları v.b.)

              a) Açık Yerde Çalışan        Takım Elbise veya                         1 Takım          2 Yıl          Yünlü Kumaştan

                                                         Tayyör veya Pantolon ve Mont

                                                         Ayakkabı veya Bot                         2 Çift            1 Yıl         

                                                         Gömlek                                           4 Adet           1 Yıl          2 Yazlık, 2 Kışlık verilir.

                                                         Kravat                                             1 Adet           1 Yıl         

                                                         Şapka veya Kep                             1 Adet           2 Yıl         

                                                         Palto veya Manto                           1 Adet           3 Yıl          Bunlardan biri verilir.

                                                         veya Pardesü veya Kaban                                                    

                                                         Yağmurluk (Muşamba)                   1 Adet           2 Yıl         

              b) Kapalı Yerde Çalışan     Takım Elbise veya Tayyör           1 Takım          2 Yıl          Yünlü Kumaştan

                                                         veya Pantolon ve Mont                                                        

                                                         Ayakkabı veya Bot                         1 Çift            1 Yıl         

                                                         Gömlek                                           4 Adet           1 Yıl          2 Yazlık, 2 Kışlık verilir.

                                                         Kravat                                             1 Adet           1 Yıl         

                                                         Şapka veya Kep                             1 Adet          2 Yıl"        

 

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe ekli "DİP NOT"un (A) bölümünün (2) numaralı sırasına "ayrıca keten kumaştan bir takım yazlık elbise" ibaresinden sonra gelmek üzere "veya pantolon ve mont" ibaresi eklenmiştir.

             MADDE 3 – Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik hükümleri yayımını izleyen yılbaşında yürürlüğe girer.

             MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

 

Sayfayı Kapatmak için tıklayın