İMAM-HATİP LİSELERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
16 Ekim 2009 CUMA


Resmî Gazete


Sayı : 27378


YÖNETMELİK


Millî Eğitim Bakanlığından:

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İMAM-HATİP LİSELERİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 31/7/2009 tarihli ve 27305 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı İmam-Hatip Liseleri Yönetmeliğinin 7 nci maddesine birinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir.

             “(2) İmam-Hatip Liselerinde bir ders saati süresi, 3/7/2002 tarihli ve 24804 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslekî ve Teknik Eğitim Yönetmeliğinin 161 inci maddesi hükmünce uygulanır. Gerektiğinde laboratuvar uygulamaları ve zümre öğretmenler kurulunun kararıyla özelliğine göre bazı derslerde blok ders yapılabilir. Ancak her blok ders, iki ders saati süresini geçemez.”

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

 


 

Sayfayı Kapatmak için tıklayın