2010, 2011 ve 2012 yıllarına ait bütçe tasarılarını KBS’ye girmesi hk. Muhasebat Genel Müdürlüğü duyurusu

Mahalli İdareler İl Kontrol Görevlileri ve Muhasebe Birimi Kontrol Görevlilerinin Dikkatine:
Belediyeler, Bağlı İdareler ve İl Özel İdarelerinin 2010, 2011 ve 2012 yıllarına ait bütçe tasarılarını 30 Ekim 2009 Cuma günü Saat 17.30’a kadar, Mahalli İdare Birliklerinin ise tüzüklerinde belirtilen tarihe kadar KBS’ye girmesi gerekmektedir. Aynı şekilde tüm mahalli idareler Ocak-Eylül 2009 dönemi mizan verilerini Ekim ayı sonuna kadar sisteme gireceklerdir. Konunun takip edilmesi ve veri girişlerini süresinde tamamlamayan birimlerin 1 Sıra Nolu Genel Yönetim Mali İstatistikleri Genel Tebliğinin 12 nci maddesi çerçevesinde idari para cezası uygulanacağı hususunda uyarılması gerekmektedir.(Veri Girişi Yapmayan Birimler KBS Mali İstatistik Veri Girişi Modülü /Raporlar /Bütçe Tahminleri Kontrol Raporu Bölümünden Sorgulanabilecektir.)
Duyuru:

Sayfayı Kapatmak için tıklayın