TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ (SIRA NO: 13)29 Eylül 2009 SALI


Resmî Gazete


Sayı : 27361


TEBLİĞ


Maliye Bakanlığından:

TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ

(SIRA NO: 13)

             Bilindiği üzere, (6) sıra numaralı Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği (Bundan sonra Tebliğ olarak ifade edilecektir.) 23/10/2008 tarihli ve 27033 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

             Söz konusu Tebliğde aşağıda belirtilen değişiklik ve düzenlemelerin yapılması gerekli görülmüştür.

             1. Tebliğin ?Uygulanacak indirim oranları? başlıklı 14.1 inci maddesine, ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

             ?20 yıllık olarak belirlenmiş ilaçlardan eşdeğer grubu olanların perakende satış fiyatı 10.00 TL?nin üzerinde olan ilaçlar için referans fiyat alıncaya kadar %24 oranında (baz iskonto %11+%13 birlikte) iskonto uygulanacaktır.

             Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen jeneriği olmayan orijinal ilaçlar için iskonto oranı %24 (baz iskonto %11+%13 birlikte) olarak uygulanacaktır.

             Mahsuplaşma nedeniyle mevcut iskontosu %11?in altında olan ilaçlarda ilave %13 iskonto için mahsuplaşma yapılmaz. Mevcut iskontosu %24?ün üzerinde olan ilaçlar için ilave %13 iskonto uygulanmayacaktır.?

             2. Bu Tebliğ 2/11/2009 tarihinde yürürlüğe girer.

 

  

Sayfayı Kapatmak için tıklayın