2009/ 116 Nolu SGK Genelgesi

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İlaç ve Tıbbi Malzeme Mevzuatı Daire Başkanlığı

 

 

Sayı : B.13.1.SGK.0.11.05.00/                                                            24 EYLÜL 2009

 

 Konu: Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları

 Hakkındaki Yönergenin 7. Maddesine Göre Yapılan Düzenlemeler

 

 

GENELGE

2009/ 116

 

Bilindiği üzere ?Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği? 1/10/2008 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere 29/9/2008 tarihli ve 27012 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış bulunmaktadır. Bununla birlikte 22/10/2008 tarih ve 27032 sayılı Resmi Gazetede Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde değişiklik yapılmasına dair Tebliğ yayımlanmış olup; bu Tebliğin 10 uncu maddesinde; ?Kurum bu Tebliğ hükümlerinde yapacağı değişiklikleri Genelge ile duyurur.? hükmü yer almıştır.

             Ekte 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 63 üncü maddesinin değişik 2 nci fıkrası gereği oluşturulan ?Ödeme Komisyonu?nun çalışma usul ve esaslarını belirleyen ?Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönerge?nin 7. maddesine göre Tebliğ eki ?Ek-2/D-Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi?nde yapılan düzenlemeler yer almaktadır.

             Bu düzenlemeler 24.09.2009 tarihinde yürürlüğe girecektir.

             Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.


Tüm SGK Genelgelerine ulaşmak için tıklayınız.

Sayfayı Kapatmak için tıklayın