VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ UNVANI SINAV DUYURUSU
 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Personel Genel Müdürlüğü

 

VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ UNVANI SINAV DUYURUSU

 

I- SINAVA  KATILACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR

              

            Sınava katılacak personelin son başvuru tarihi itibariyle;

 

a) Memur, Veznedar, Tahsildar, Ambar Memuru, Santral Memuru ve Sekreter unvanında bulunmak.

b) Son sicil notu olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması yetmiş altı puandan aşağı olmamak,

şartlarını taşıması gerekmektedir.

II- SINAVIN USULÜ

            Sınav, yazılı ve uygulamalı olarak yapılır.

            Sınavda başarılı olmak için, yazılı ve uygulamalı sınavlarda ayrı ayrı yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan almak zorunludur.

III-SINAVIN AÇILACAĞI BİRİM/DEFTERDARLIK VE ATAMA YAPILACAK BOŞ KADRO  SAYISI

Sınav, yalnızca sınavı düzenleyen Birim ve Defterdarlık için geçerlidir. Sınava, sınavı düzenleyen Birimin/Defterdarlığın (Muhakemat Müdürlüğü personeli için görev yaptığı İl Defterdarlığı) kadrosundaki personel katılabilir.

 

 


 

BİRİM/DEFTERDARLIK


ATAMA YAPILACAK KADRO SAYISI


 


 

BİRİM/DEFTERDARLIK


ATAMA YAPILACAK KADRO SAYISI


 


 


HESAP UZMAN. KUR. BŞK.


38


 


AYDIN


39


STRATEJİ GELİŞTİRME BŞK


11


 


BALIKESİR


39


BÜTÇE VE MAL.KON.GN.MD.


11


 


BİLECİK


10


MUHASEBAT GN.MD.


73


 


BİNGÖL


12


GELİR POLİTİKALARI GN.MD.


4


 


BİTLİS


13


PERSONEL GN.MD.


22


 


BOLU


16


BASIN VE HALKLA İLİŞ. MÜŞ.


5


 


BURDUR


15


İDARİ VE MALİ İŞ.D.BŞK.


20


 


BURSA


48


ADANA


66


 


ÇANAKKALE


26


ADIYAMAN


20


 


ÇANKIRI


19


AFYONKARAHİSAR


30


 


ÇORUM


18


AĞRI


13


 


DENİZLİ


28


AMASYA


18


 


DİYARBAKIR


36


ANKARA


202


 


EDİRNE


24


ANTALYA


63


 


ELAZIĞ


32


ARTVİN


12


 


ERZİNCAN


15


 

 

 

 

 


BİRİM/DEFTERDARLIK


ATAMA YAPILACAK KADRO ADEDİ


 


 

BİRİM/DEFTERDARLIK


ATAMA YAPILACAK KADRO ADEDİ


 


 


 


ERZURUM


31


 


SAKARYA


26


ESKİŞEHİR


33


 


SAMSUN


42


GAZİANTEP


30


 


SİİRT


13


GİRESUN


20


 


SİNOP


16


GÜMÜŞHANE


9


 


SİVAS


34


HAKKARİ


12


 


TEKİRDAĞ


22


HATAY


33


 


TOKAT


23


ISPARTA


22


 


TRABZON


30


MERSİN


55


 


TUNCELİ


10


İSTANBUL


216


 


ŞANLIURFA


23


İZMİR


121


 


UŞAK


13


KARS


12


 


VAN


25


KASTAMONU


21


 


YOZGAT


13


KAYSERİ


31


 


ZONGULDAK


26


KIRKLARELİ


17


 


AKSARAY


11


KIRŞEHİR


12


 


BAYBURT


5


KOCAELİ


29


 


KARAMAN


12


KONYA


61


 


KIRIKKALE


16


KÜTAHYA


16


 


BATMAN


9


MALATYA


31


 


ŞIRNAK


9


MANİSA


39


 


BARTIN


8


KAHRAMANMARAŞ


23


 


ARDAHAN


8


MARDİN


19


 


IĞDIR


8


MUĞLA


39


 


YALOVA


12


MUŞ


11


 


KARABÜK


17


NEVŞEHİR


13


 


KİLİS


5


NİĞDE


14


 


OSMANİYE


15


ORDU


29


 


DÜZCE


11


RİZE


13


 


 


 


 

                                                                               TOPLAM                                          2.469

 

IV- SINAV KONULARI

a)Yazılı sınav ;

1- Temel bilgisayar işletim sistemi kavramları,

2- MS Office uygulamaları (Kelime işlemci-Word, Elektronik Tablolama-Excel

    ve Sunu Yazılımı- Power Point),

3- İnternet, İntranet, Outlook uygulamaları,

    konularında çoktan seçmeli olarak yapılır.

b) Uygulamalı sınav;

Yazılı sınav konuları ile klavye kullanımı konusunda  yapılır.

            Klavye kullanımında başarılı olabilmek için, dakikada en az altmış alfanümerik karakterin anlamlı olarak yazılması gerekir.

V- YAZILI SINAV TARİHİ VE YERİ

Sınav, 01/11/2009 tarihinde saat 10.00?da Ankara?da yapılacaktır.

 


VI-  SINAVDA BULUNDURULACAK BELGELER


Adaylar, sınava özel kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) ve sınav giriş belgesi ile girebileceklerdir. Bu belgelerden herhangi birisi yanında bulunmayan adaylar kesinlikle sınava alınmayacaktır.

VII- BAŞVURULAR

Sınava başvurular 23/09/2009-02/10/2009 tarihleri arasında yapılacaktır. Başvuruda, Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğünün web sayfasında (www.pergen.gov.tr) bulunan ?Sınav Başvuru Formu? kullanılacaktır. Adaylar; bu formu büyük harfle, eksiksiz ve hatasız şekilde bilgisayarda doldurduktan sonra döküm alacak ve ilgili bölümü imzalayarak görev yaptığı birime teslim edecektir.

Aday özürlü ise; bu özüre ilişkin olarak Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik veya (mülga) Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince sağlık kuruluşundan aldığı sağlık kurulu raporunu, başvuru formuna ekleyecektir.

Sınav Başvuru  Formu;

a) İlde görev yapan personel tarafından (Muhakemat Müdürlüğü personeli dahil)  Defterdarlık Personel Müdürlüğüne iletilmek üzere görev yaptığı yere,

b) Bakanlık merkezinde görev yapan personel tarafından (Merkez Saymanlık Müdürlükleri ile Mesleki Eğitim Kursu Müdürlüklerinde görev yapan personel dahil) görev yaptığı birime,

teslim edilecektir.

VIII- BEYAN ESASI

Sınava başvurularda adayın beyanı esastır. Başvuru formundaki hata ve eksikliklerden aday sorumludur.

 Ancak; yapılan inceleme sonucunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adaylar sınava alınmazlar, sınava alınsalar ve sınavda başarılı olsalar bile sınavları geçersiz sayılır. Bunlar hakkında adli ve idari işlem yapılır.

IX- BAŞVURULAR ÜZERİNE YAPILACAK İŞLEMLER

a) İl atamalı personel için (Muhakemat Müdürlüğü personeli dahil); Defterdarlık Personel Müdürlüğü, başvuruları Yönetmeliğin 36 ncı  maddesinin dördüncü fıkrasında  belirtilen hükümler doğrultusunda inceleyecektir. İnceleme sonucunda; şartları taşımayan başvurular adaylara iade edilecek, şartları taşıyan başvuruların ilgili bölümü Personel Müdürü veya Yardımcısı tarafından onaylanacaktır. Başvuruda bulunanların T.C. kimlik numarası, adı ve soyadı, görev yeri, unvanı ve özür durumunu içeren bilgiler Microsoft Excel formatında hazırlanarak 14/10/2009 tarihinde Personel Genel Müdürlüğünde olacak şekilde yazılı olarak ve CD ortamında  gönderilecektir.

b) Muhakemat Müdürlüğü personelinin sicil notları ile gerektiğinde hizmet belgeleri Personel Genel Müdürlüğünden istenilecektir.

c) Bakanlık merkezinde görev yapan personel için; adayın görev yaptığı birim, başvuruları Yönetmeliğin 36 ncı  maddesinin dördüncü fıkrasında  belirtilen hükümler doğrultusunda inceleyebilmek için adaylara ait sicil notları ile hizmet belgelerini Personel Genel Müdürlüğünden isteyecektir. Gelen bilgilere göre; şartları taşımayan başvurular adaylara iade edilecek, şartları taşıyan başvuruların ilgili bölümü birimdeki personel işlerinden sorumlu Şube Müdürü tarafından onaylanacaktır   Başvuruda bulunanların T.C. kimlik numarası, adı ve soyadı, görev yeri, unvanı ve özür durumunu içeren bilgiler Microsoft Excel formatında hazırlanarak 14/10/2009 tarihinde Personel Genel Müdürlüğünde olacak şekilde yazılı  olarak ve CD ortamında gönderilecektir.

X- SINAVA KATILMAYA HAK KAZANANLARIN İLANI

Sınava katılmaya hak kazanan adaylar ile adayların sınav yerleri 23/10/2009 tarihinde    Personel    Genel   Müdürlüğü   web   sayfasında (www.pergen.gov.tr) yayımlanacaktır.

XI- SINAV GİRİŞ BELGESİ


Adaylara, Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğünün web sayfasında (www.pergen.gov.tr) bulunan ?Sınav Giriş Belgesi? görev yaptıkları Birim/Defterdarlık tarafından düzenlenerek  sınav tarihinden önce ilgililere teslim edilecektir.

XIV- SINAV SONUÇLARININ VE BAŞARI LİSTESİNİN İLANI

Yazılı sınav sonuçları, beş gün içinde Personel Genel Müdürlüğünün web sayfasında yayımlanacak, İl atamalı personele ilişkin sınav sonuçları ilgili Defterdarlıklara da  yazılı olarak bildirilecektir.

Sınav sonucunda, en yüksek puan alandan başlamak üzere ilan edilen atama yapılabilecek boş kadro sayısı kadar aday başarılı ilan edilir. Başarı notu, yazılı ve uygulamalı sınavlarda alınan puanların ortalamasıdır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan adayların bulunması halinde sırasıyla hizmet süresi fazla olana ve son sicil notu yüksek olana öncelik tanınır.

XV- SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ


Adaylar  yazılı sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını, sonuçların ilanından itibaren yedi gün içinde Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğüne yapacaklardır. Uygulamalı sınav sonuçlarına  itirazlar, Bakanlık merkezinde görev yapan personel tarafından (Merkez Saymanlık Müdürlükleri ile Mesleki Eğitim Kursu Müdürlüklerinde görev yapan personel dahil) görev yaptığı birime, İl atamalılar (Muhakemat Müdürlüğü personeli dahil)  ise görevli oldukları İl Defterdarlıklarına yapılacaktır. İtirazlar sınav komisyonları tarafından değerlendirilecek ve sonucu itirazın yapıldığı tarihi takip eden en geç on gün içinde ilgiliye yazılı olarak bildirilecektir.

XVI- ATAMALAR

1- Sınavda başarılı olan adaylardan, başarı sırasına göre ilan edilen atama yapılacak kadro sayısı kadarının ataması yapılacaktır.

2- Sınavda başarılı olanlardan, atanma şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanların sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Sınavda başarılı olarak atanmaya hak kazanmış olanlardan, görevden uzaklaştırılanların atamaları göreve iade edilinceye kadar yapılmayacaktır.

İlan olunur.

 

Ek: Başvuru Formu ve Sınav Giriş Belgesi

Sayfayı Kapatmak için tıklayın